ен-Нур-56, Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-56

24/ен-Нур-56: И за да бъдете помилвани, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат , и се покорявайте на Пратеника. (българската транслитерация: Уe eкимус сaлатe уe атуз зeкатe уe aтиур рeсулe лeaллeкум турхaмун(турхaмунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ен-Нур-56
Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
българската транслитерация: Уe eкимус сaлатe уe атуз зeкатe уe aтиур рeсулe лeaллeкум турхaмун(турхaмунe).
И за да бъдете помилвани, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат , и се покорявайте на Пратеника.ен-Нур: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: