ен-Нур 28-31, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-353)

ен-Нур: 24/ен-Нур-28, 24/ен-Нур-29, 24/ен-Нур-30, 24/ен-Нур-31, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-353, ен-Нур 28-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-28
24/ен-Нур-28: И ако не намерите там никой, не влизайте, докато не ви се даде позволение! И ако ви бъде казано: “Върнете се!”, тогава се върнете! Това за вас е по-чистото. И Аллах знае най-добре вашите дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-29
24/ен-Нур-29: Няма отговорност за вас да влизате в необитаеми домове, за които има полза от вас. И Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-30
24/ен-Нур-30: Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си (от възбраненото) и да пазят целомъдрието си! Това за тях е по-чистото. Наистина Аллах е сведущ за техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-31
24/ен-Нур-31: И кажи на вярващите жени да свеждат поглед (от възбраненото) и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения, освен видното от тях (ръце, лице и стъпала), и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения, освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените или владени от десниците им (слугините), или слугите от мъжете, без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, надявайки се така да сполучите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: