ал-Муаминун 90-104, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-348)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-90, 23/ал-Муаминун-91, 23/ал-Муаминун-92, 23/ал-Муаминун-93, 23/ал-Муаминун-94, 23/ал-Муаминун-95, 23/ал-Муаминун-96, 23/ал-Муаминун-97, 23/ал-Муаминун-98, 23/ал-Муаминун-99, 23/ал-Муаминун-100, 23/ал-Муаминун-101, 23/ал-Муаминун-102, 23/ал-Муаминун-103, 23/ал-Муаминун-104, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-348, ал-Муаминун 90-104
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-90
23/ал-Муаминун-90: И не, Ние им донесохме истината, а те наистина са лъжци.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-91
23/ал-Муаминун-91: Аллах не се сдоби с рожба и не е имало друг бог заедно с Него. В противен случай, всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил и едни от тях щяха да бъдат над други. Пречист е Аллах над онова, което описват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-92
23/ал-Муаминун-92: (Аллах) е знаещият и скритото, и явното.­ И е превисоко над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-93
23/ал-Муаминун-93: Кажи им: “Господи мой, ако ще ми покажеш обещаното,
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-94
23/ал-Муаминун-94: Господи мой, тогава не ме оставяй сред хора-угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-95
23/ал-Муаминун-95: И наистина Ние сме способни да ти покажем онова, което им обещахме на тях.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-96
23/ал-Муаминун-96: Отговори на злината с най-доброто! Ние най-добре знаем какво (те) описват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-97
23/ал-Муаминун-97: И кажи : “Осланям се на Теб срещу шепотите (подстрекателствата) на сатаната.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-98
23/ал-Муаминун-98: “И Господи мой, пази ме да не ме спохождат (сатаните)! ”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-99
23/ал-Муаминун-99: А когато се яви смъртта при един от тях, той казва: “Господи мой, върни ме обратно.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-100
23/ал-Муаминун-100: Така, че да извърша праведни дела (пречистващи пороците на душата), които загърбих!” Ала не, това, което той казва е само едно (празно) слово. И до деня, когато ще бъдат възкресени, зад тях има преграда.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-101
23/ал-Муаминун-101: И когато се протръби с Рога в Деня, вече не ще има родство между тях и не ще се питат (поздравяват) един на друг.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-102
23/ал-Муаминун-102: Тогава, чиито везни (добрини) натежат, тези са сполучилите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-103
23/ал-Муаминун-103: А на тези , чиито везни (добрини) олекнат, те са погубилите душите си и те ще пребивават вечно в Ада.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-104
23/ал-Муаминун-104: А огънят ще обгаря лицата им, които са сгърчени (от мъка).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: