ал-Муаминун 28-42, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-344)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-28, 23/ал-Муаминун-29, 23/ал-Муаминун-30, 23/ал-Муаминун-31, 23/ал-Муаминун-32, 23/ал-Муаминун-33, 23/ал-Муаминун-34, 23/ал-Муаминун-35, 23/ал-Муаминун-36, 23/ал-Муаминун-37, 23/ал-Муаминун-38, 23/ал-Муаминун-39, 23/ал-Муаминун-40, 23/ал-Муаминун-41, 23/ал-Муаминун-42, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-344, ал-Муаминун 28-42
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-28
23/ал-Муаминун-28: И когато се настаните, ти и тези с теб в кораба, кажи: “Слава на Аллах, Който ни спаси от хората-угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-29
23/ал-Муаминун-29: И кажи още: “Господи мой, свали ме по един благословен начин! И Ти си най-добрият от свалящите.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-30
23/ал-Муаминун-30: В това наистина има знамения. И Ние непременно сме от изпитващите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-31
23/ал-Муаминун-31: И после, след тях създадохме друго поколение.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-32
23/ал-Муаминун-32: И така, Ние им изпратихме пратеник измежду тях, за да станат раби на Аллах! Вие нямате друг Бог, освен Него! Нима все още няма да станете притежатели на таква (да пожелаете Неговия Лик)?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-33
23/ал-Муаминун-33: И знатните от неговия народ, които бяха неверници, взеха за лъжа срещата с отвъдния живот (и срещата с Аллах), ­а бяхме ги отрупали с разкош в земния живот. И ­ рекоха: “Този не е нищо друго, освен един човек като вас. Яде, каквото вие ядете, и пие, каквото и вие пиете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-34
23/ал-Муаминун-34: И ако вие се покорите на човек като вас, тогава ще бъдете неизбежно от губещите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-35
23/ал-Муаминун-35: Или ви обещава, че след като умрете и станете пръст и кости, ще бъдете извадени (от пръстта)?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-36
23/ал-Муаминун-36: Горко ви, горко ви за онова, което ви се обещава!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-37
23/ал-Муаминун-37: Той (животът) е само земният живот. Умираме и живеем, и никога не ще бъдем възкресени (наново).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-38
23/ал-Муаминун-38: Този (пратеник) е само един мъж, който измисля лъжа за Аллах, и ние не му вярваме.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-39
23/ал-Муаминун-39: (Пратеникът) рече: “Господи мой, помогни ми, наистина ме взеха за лъжец!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-40
23/ал-Муаминун-40: (Аллах): “Скоро (след кратко време) те непременно ще съжаляват.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-41
23/ал-Муаминун-41: И така с право (заслужено) ги обхвана един вик, и ги превърнахме в съчки. И вече хората-угнетители да са далеч (от милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-42
23/ал-Муаминун-42: И после, след тях създадохме други поколения.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: