ал-Байина, Сура Ясният знак (Коран: Сура 98-ал-Байина)

98/ал-Байина-1: Лем йекуниллизине кеферу мин ехлил китаби уел мушрикине мунфеккине хaтта те’тийе хумул бейинех(бейинету)., 98/ал-Байина-2: Ресулюн минaллахи йетлу сухуфен мутaххaрaх(мутaххaретен)., 98/ал-Байина-3: Фиха кутубун кaйимех(кaйиметун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Байина, Сура Ясният знак (Коран: Сура 98-ал-Байина)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 98/ал-Байина-1
98/ал-Байина-1: Хората на Писанието и oтричащите, които са неверници, няма да се разделят (от неверието си), докато при тях не дойде ясният знак (ясни доводи).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-2
98/ал-Байина-2: Пратеникът на Аллах (им) чете пречистени (далечни от съмнения и суеверия) свитъци.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-3
98/ал-Байина-3: (Тези свитъци) са книги, в които са записани основните и непроменливи правдиви повели.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-4
98/ал-Байина-4: И хората на Писанието (преди да им дойдат ясните повели) не се разединиха помежду си, а едва след като при тях дойде ясният знак (се разделиха).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-5
98/ал-Байина-5: И не им бе повелено друго, освен като ханифи да станат пречистени раби на Аллах (с пречистени души), и да отслужват намаза, и да дават милостинята закат. Ето това е едиствената и правдивата религия (религия, която ще продьлжи до Деня на Вьзкресението).
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-6
98/ал-Байина-6: И наистина, онези от хората на Писанието и от отричащите ще бъдат в Огъня на Ада, и там ще пребивават вечно. Именно те са най-лошите от създанията.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-7
98/ал-Байина-7: А онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и вършат праведни дела (пречистват душите си), именно те са най-добрите от творенията.
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-8
98/ал-Байина-8: Въздаянието им при техния Господ са градините на Рай - Адн, под които текат реки, и там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Ето това е за всеки, който изпитва хушу (вълнение, любов) към своя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: