аз-Зарият 31-51, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-522)

аз-Зарият: 51/аз-Зарият-31, 51/аз-Зарият-32, 51/аз-Зарият-33, 51/аз-Зарият-34, 51/аз-Зарият-35, 51/аз-Зарият-36, 51/аз-Зарият-37, 51/аз-Зарият-38, 51/аз-Зарият-39, 51/аз-Зарият-40, 51/аз-Зарият-41, 51/аз-Зарият-42, 51/аз-Зарият-43, 51/аз-Зарият-44, 51/аз-Зарият-45, 51/аз-Зарият-46, 51/аз-Зарият-47, 51/аз-Зарият-48, 51/аз-Зарият-49, 51/аз-Зарият-50, 51/аз-Зарият-51, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-522, аз-Зарият 31-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-31
51/аз-Зарият-31: Рече им (Ибрахим): “А какво ви е намерението, о, пратеници?”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-32
51/аз-Зарият-32: Рекоха: “Несъмннено, ние сме пратени при престъпващ народ ”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-33
51/аз-Зарият-33: За да изсипем върху тях камъни от глина.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-34
51/аз-Зарият-34: И това са белязани при твоя Господ (камъни) за престъпващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-35
51/аз-Зарият-35: И после изведохме от там само вярващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-36
51/аз-Зарият-36: Но там само в един дом намерихме отдадени (на Аллах).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-37
51/аз-Зарият-37: И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-38
51/аз-Зарият-38: И при Муса (Моисей) (има доводи). Пратихме го при Фараона с явно чудо.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-39
51/аз-Зарият-39: Но се отвърна той заедно с обкръжаващите го и каза: “Той е един магьосник или луд”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-40
51/аз-Зарият-40: И накрая сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето като виновни.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-41
51/аз-Зарият-41: И в (случая с ) адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър (има поука).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-42
51/аз-Зарият-42: И не остави той (вятъра) нищо, над което премина, без да го превърне в прах.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-43
51/аз-Зарият-43: И в (случая със) самудяните, на които им бе казано: “Наслаждавайте се определено време!” (има поука).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-44
51/аз-Зарият-44: Но те се възгордяха пред повелята на техния Господ, (затова) докато гледаха мълнията ги порази,.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-45
51/аз-Зарият-45: И не можаха да се изправят, и не им се помогна.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-46
51/аз-Зарият-46: Преди тях (погубихме) и народа на Нух (Ной). Те бяха нечестиви хора.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-47
51/аз-Зарият-47: И небето, изградихме го с Нашата сила. И Ние сме разширяващите го.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-48
51/аз-Зарият-48: И земята, разстлахме я. Ето какъв прекрасен творец.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-49
51/аз-Зарият-49: И всяко нещо сътворихме (с неговото противоположно) по двойки, надявайки се да се поучите!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-50
51/аз-Зарият-50: Затова към Аллах се устремете (бягайте към Него, осланете се на Него)! И аз съм Негов явен предупредител за вас.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-51
51/аз-Зарият-51: И не приемайте други богове заедно с Аллах! И аз съм Негов явен предупредител за вас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: