ал-Хадид 12-18, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-539)

ал-Хадид: 57/ал-Хадид-12, 57/ал-Хадид-13, 57/ал-Хадид-14, 57/ал-Хадид-15, 57/ал-Хадид-16, 57/ал-Хадид-17, 57/ал-Хадид-18, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-539, ал-Хадид 12-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-12
57/ал-Хадид-12: В този Ден, ще видиш вярващите мъже и жени с тяхната светлина, устремена пред тях, и в десниците им (тогава ще им се каже:) “Радостната вест за вас днес са Градините на Рая, сред които реки текат, в тях ще пребивавате вечно. Това е най-великото спасение”.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-13
57/ал-Хадид-13: В този Ден лицемерите мъже и жени ще кажат на вярващите: “Почакайте ни, за да вземем малко от вашата светлина!” Ще им бъде казано: “Върнете се назад и търсете светлина!” И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна (при тях) ще е мъчението.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-14
57/ал-Хадид-14: Ще им се прогласи: “Не бяхме ли ние заедно с вас?” Ще кажат (вярващите): “Да, наистина, ала вие изкусихте вашите души и дебнехте, и се съмнявахте, и ви подмамиха вашите знания, докато се яви повелята на Аллах (смъртта). Измамникът (измамниците, сатаната и околните му) ви измамиха с Аллах”.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-15
57/ал-Хадид-15: Вече в този ден не ще се вземе (приеме) откуп нито от вас, нито от онези, които не повярваха. Вашето обиталище е Огънят. Той е най-добрия ви приятел. И колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-16
57/ал-Хадид-16: Не настъпили време сърцата на вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах) да се смирят със споменаването на Аллах и нещото, идващо от Аллах (светлината)? И да не станат като по-рано дарените с Писанието, чиито сърца след известно време закоравяха (поради това, че забравиха споменаването, прославянето на Аллах). И мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-17
57/ал-Хадид-17: Знайте, че Аллах съживява земята, давайки й живот след смъртта! Разясняваме ви знаменията, за да проумеете вече!
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-18
57/ал-Хадид-18: И на раздаващите милостиня мъже и жени и онези, които дават хубав заем (милостиня и заем) на Аллах (в името на Аллах), ще им бъде върнато умножено и ще има за тях щедра награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: