ал-Хадид 4-11, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-538)

ал-Хадид: 57/ал-Хадид-4, 57/ал-Хадид-5, 57/ал-Хадид-6, 57/ал-Хадид-7, 57/ал-Хадид-8, 57/ал-Хадид-9, 57/ал-Хадид-10, 57/ал-Хадид-11, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-538, ал-Хадид 4-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-4
57/ал-Хадид-4: Той е, Който сътвори небесата и земята за шест дни, после се въздигна Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. И той е с вас, където и да сте. Аллах най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-5
57/ал-Хадид-5: Негово е владението на небесата и на земята. При Аллах ще бъдат върнати (всички) дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-6
57/ал-Хадид-6: Той въвежда нощта в деня и деня в нощта. И най-добре знае съкровеното в сърцата (тайните, намеренията и мислите).
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-7
57/ал-Хадид-7: Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник и раздавайте от онова, на което ви стори Той наследници! И за онези от вас, които вярват и раздават, за тях ще има голяма награда.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-8
57/ал-Хадид-8: И какво ви става, че не вярвате в Аллах? А Пратеника ви зове да повярвате във вашия Господ. А ако сте вярващи, то Аллах (по-рано) беше взел обет от вас (че приемате вярата).
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-9
57/ал-Хадид-9: Той е, Който низпосла ясни знамения, за да ви изведе от тъмнината към светлината. И наистина Аллах към вас е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-10
57/ал-Хадид-10: И какво става, че не раздавате по пътя на Аллах? На Аллах принадлежи наследството на небесата и на земята. Онези от вас, които раздаваха преди завземането и се сражаваха, не са равни с тези, които раздаваха след това (завземането) и се сражаваха; първите са по- възвишени (по степени). Но на всички тях Аллах обеща Най-прекрасното. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-11
57/ал-Хадид-11: На онзи, който дава хубав заем на Аллах (в негово име), Той ще му го умножи и така ще му го вьрне. И за него ще има щедра награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: