ал-Уакиа 51-76, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-536)

ал-Уакиа: 56/ал-Уакиа-51, 56/ал-Уакиа-52, 56/ал-Уакиа-53, 56/ал-Уакиа-54, 56/ал-Уакиа-55, 56/ал-Уакиа-56, 56/ал-Уакиа-57, 56/ал-Уакиа-58, 56/ал-Уакиа-59, 56/ал-Уакиа-60, 56/ал-Уакиа-61, 56/ал-Уакиа-62, 56/ал-Уакиа-63, 56/ал-Уакиа-64, 56/ал-Уакиа-65, 56/ал-Уакиа-66, 56/ал-Уакиа-67, 56/ал-Уакиа-68, 56/ал-Уакиа-69, 56/ал-Уакиа-70, 56/ал-Уакиа-71, 56/ал-Уакиа-72, 56/ал-Уакиа-73, 56/ал-Уакиа-74, 56/ал-Уакиа-75, 56/ал-Уакиа-76, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-536, ал-Уакиа 51-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-51
56/ал-Уакиа-51: После, о, вие, заблудените, отричащите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-52
56/ал-Уакиа-52: Наистина ще ядете от дървото Закум.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-53
56/ал-Уакиа-53: И ще си пълните от него стомаха.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-54
56/ал-Уакиа-54: И ще пиете след това от врящата вода.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-55
56/ал-Уакиа-55: Ще пиете, както пият прежаднелите болни камили (ожадняващи все повече след пиене).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-56
56/ал-Уакиа-56: Ето това е угощението им в Съдния ден.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-57
56/ал-Уакиа-57: Ние ви сътворихме. Ако още не вярвате.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-58
56/ал-Уакиа-58: Не виждате ли семето, което изливате (не разбирате ли)?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-59
56/ал-Уакиа-59: Вие ли го сътворявате или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-60
56/ал-Уакиа-60: Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени (от никого).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-61
56/ал-Уакиа-61: Ни е можем да променим такива като вас (телата ви със смъртта) и да ви пресъздадем в нещо (наново), което не ви е познато, (и нямаме съперници в това отношение).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-62
56/ал-Уакиа-62: И кълна се, че узнахте вече първото сътворяване, ако още не сте се поучили.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-63
56/ал-Уакиа-63: И не виждате ли семето, което сеете (всяко семе е различно и има нужния генетичен код и шифри за своя растеж и развитие, не разбирате ли) ?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-64
56/ал-Уакиа-64: Вие ли го карате да расте или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-65
56/ал-Уакиа-65: Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете после изненедани.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-66
56/ал-Уакиа-66: (Бихте казали) “Наистина ние сме губещите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-67
56/ал-Уакиа-67: Да, и останахме лишени от реколтата си.”
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-68
56/ал-Уакиа-68: И не виждате ли водата, която пиете?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-69
56/ал-Уакиа-69: Вие ли я изсипвате от облаците или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-70
56/ал-Уакиа-70: Ако пожелаехме, бихме я сторили горчива, защо тогава все още не сте признателни?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-71
56/ал-Уакиа-71: Също така не виждате ли и огъня, който разпалвате?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-72
56/ал-Уакиа-72: Вие ли създавате дървото за него или Ние?
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-73
56/ал-Уакиа-73: Ние (огъня) го сторихме за поучение и за ползване от пустинните пътници, които се нуждаят от него (за светлина и топлина).
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-74
56/ал-Уакиа-74: Затова прославяй името „Превелик” на твоя Господ!
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-75
56/ал-Уакиа-75: Но не, кълна се в залезите на звездите.
Слушайте Коран: 56/ал-Уакиа-76
56/ал-Уакиа-76: А това е голяма клетва, да знаете, велика.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: