ат-Тур 32-49, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-525)

ат-Тур: 52/ат-Тур-32, 52/ат-Тур-33, 52/ат-Тур-34, 52/ат-Тур-35, 52/ат-Тур-36, 52/ат-Тур-37, 52/ат-Тур-38, 52/ат-Тур-39, 52/ат-Тур-40, 52/ат-Тур-41, 52/ат-Тур-42, 52/ат-Тур-43, 52/ат-Тур-44, 52/ат-Тур-45, 52/ат-Тур-46, 52/ат-Тур-47, 52/ат-Тур-48, 52/ат-Тур-49, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-525, ат-Тур 32-49
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-32
52/ат-Тур-32: Нима умовете им повеляват това или са престъпващи хора?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-33
52/ат-Тур-33: Или “Сам си го е съчинил!” ли казват?Не, те не ще повярват.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-34
52/ат-Тур-34: Тогава нека донесат слово, подобно на Него (Корана), ако говорят истината.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-35
52/ат-Тур-35: Нима те бяха сътворени от нищо (без създател), или те самите са творци?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-36
52/ат-Тур-36: Те ли сътвориха небесата и земята? Не, те не могат да се доближат до Аллах.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-37
52/ат-Тур-37: Нима съкровищниците на твоя Господ са при тях или те са властващите над тях?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-38
52/ат-Тур-38: Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-39
52/ат-Тур-39: Нима дъщерите са Негови, ­синовете ваши?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-40
52/ат-Тур-40: Или ти искаш отплата от тях и затовата те са обременени от дълг ли?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-41
52/ат-Тур-41: Или при тях е неведомото и те го записват ли?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-42
52/ат-Тур-42: Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-43
52/ат-Тур-43: Или имат други богове, освен Аллах? Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-44
52/ат-Тур-44: И дори да видят отломък, падащ от небето ще кажат: “Това са скупчени един върху друг облаци”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-45
52/ат-Тур-45: Остави ги вече, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-46
52/ат-Тур-46: И в този ден, нито хитрините им ще ги избавят, нито ще им се помогне.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-47
52/ат-Тур-47: А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-48
52/ат-Тур-48: И бъди търпелив пред повелята на своя Господ, защото Ти наистина си пред очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-49
52/ат-Тур-49: И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите също.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: