At-Tur 32-49, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-525)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-525
share on facebook  tweet  share on google  print  
At-Tur: 52/At-Tur-32, 52/At-Tur-33, 52/At-Tur-34, 52/At-Tur-35, 52/At-Tur-36, 52/At-Tur-37, 52/At-Tur-38, 52/At-Tur-39, 52/At-Tur-40, 52/At-Tur-41, 52/At-Tur-42, 52/At-Tur-43, 52/At-Tur-44, 52/At-Tur-45, 52/At-Tur-46, 52/At-Tur-47, 52/At-Tur-48, 52/At-Tur-49, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-525, At-Tur 32-49
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 52/At-Tur-32
52/At-Tur-32: Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
Dengar Quran: 52/At-Tur-33
52/At-Tur-33: Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.
Dengar Quran: 52/At-Tur-34
52/At-Tur-34: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.
Dengar Quran: 52/At-Tur-35
52/At-Tur-35: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
Dengar Quran: 52/At-Tur-36
52/At-Tur-36: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
Dengar Quran: 52/At-Tur-37
52/At-Tur-37: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?
Dengar Quran: 52/At-Tur-38
52/At-Tur-38: Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
Dengar Quran: 52/At-Tur-39
52/At-Tur-39: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Dengar Quran: 52/At-Tur-40
52/At-Tur-40: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
Dengar Quran: 52/At-Tur-41
52/At-Tur-41: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
Dengar Quran: 52/At-Tur-42
52/At-Tur-42: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
Dengar Quran: 52/At-Tur-43
52/At-Tur-43: Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dengar Quran: 52/At-Tur-44
52/At-Tur-44: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".
Dengar Quran: 52/At-Tur-45
52/At-Tur-45: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
Dengar Quran: 52/At-Tur-46
52/At-Tur-46: (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
Dengar Quran: 52/At-Tur-47
52/At-Tur-47: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 52/At-Tur-48
52/At-Tur-48: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,
Dengar Quran: 52/At-Tur-49
52/At-Tur-49: dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: