Al-Qamar 8-27, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-529)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-529
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qamar: 54/Al-Qamar-8, 54/Al-Qamar-9, 54/Al-Qamar-10, 54/Al-Qamar-11, 54/Al-Qamar-12, 54/Al-Qamar-13, 54/Al-Qamar-14, 54/Al-Qamar-15, 54/Al-Qamar-16, 54/Al-Qamar-17, 54/Al-Qamar-18, 54/Al-Qamar-19, 54/Al-Qamar-20, 54/Al-Qamar-21, 54/Al-Qamar-22, 54/Al-Qamar-23, 54/Al-Qamar-24, 54/Al-Qamar-25, 54/Al-Qamar-26, 54/Al-Qamar-27, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-529, Al-Qamar 8-27
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-8
54/Al-Qamar-8: mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-9
54/Al-Qamar-9: Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-10
54/Al-Qamar-10: Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-11
54/Al-Qamar-11: Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-12
54/Al-Qamar-12: Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-13
54/Al-Qamar-13: Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-14
54/Al-Qamar-14: Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-15
54/Al-Qamar-15: Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-16
54/Al-Qamar-16: Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-17
54/Al-Qamar-17: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-18
54/Al-Qamar-18: Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-19
54/Al-Qamar-19: Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-20
54/Al-Qamar-20: yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-21
54/Al-Qamar-21: Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-22
54/Al-Qamar-22: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-23
54/Al-Qamar-23: Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-24
54/Al-Qamar-24: Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-25
54/Al-Qamar-25: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-26
54/Al-Qamar-26: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-27
54/Al-Qamar-27: Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: