Ar-Rahman 41-67, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-533)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-533
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ar-Rahman: 55/Ar-Rahman-41, 55/Ar-Rahman-42, 55/Ar-Rahman-43, 55/Ar-Rahman-44, 55/Ar-Rahman-45, 55/Ar-Rahman-46, 55/Ar-Rahman-47, 55/Ar-Rahman-48, 55/Ar-Rahman-49, 55/Ar-Rahman-50, 55/Ar-Rahman-51, 55/Ar-Rahman-52, 55/Ar-Rahman-53, 55/Ar-Rahman-54, 55/Ar-Rahman-55, 55/Ar-Rahman-56, 55/Ar-Rahman-57, 55/Ar-Rahman-58, 55/Ar-Rahman-59, 55/Ar-Rahman-60, 55/Ar-Rahman-61, 55/Ar-Rahman-62, 55/Ar-Rahman-63, 55/Ar-Rahman-64, 55/Ar-Rahman-65, 55/Ar-Rahman-66, 55/Ar-Rahman-67, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-533, Ar-Rahman 41-67
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-41
55/Ar-Rahman-41: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-42
55/Ar-Rahman-42: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-43
55/Ar-Rahman-43: Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-44
55/Ar-Rahman-44: Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-45
55/Ar-Rahman-45: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-46
55/Ar-Rahman-46: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-47
55/Ar-Rahman-47: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-48
55/Ar-Rahman-48: kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-49
55/Ar-Rahman-49: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-50
55/Ar-Rahman-50: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-51
55/Ar-Rahman-51: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-52
55/Ar-Rahman-52: Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-53
55/Ar-Rahman-53: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-54
55/Ar-Rahman-54: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-55
55/Ar-Rahman-55: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-56
55/Ar-Rahman-56: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-57
55/Ar-Rahman-57: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-58
55/Ar-Rahman-58: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-59
55/Ar-Rahman-59: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-60
55/Ar-Rahman-60: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-61
55/Ar-Rahman-61: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-62
55/Ar-Rahman-62: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-63
55/Ar-Rahman-63: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-64
55/Ar-Rahman-64: Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-65
55/Ar-Rahman-65: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-66
55/Ar-Rahman-66: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-67
55/Ar-Rahman-67: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: