Noble Qur'an (Juz-27, halaman-528), An-Najm 45-62, Al-Qamar 1-7

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-528
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Najm: 53/An-Najm-45, 53/An-Najm-46, 53/An-Najm-47, 53/An-Najm-48, 53/An-Najm-49, 53/An-Najm-50, 53/An-Najm-51, 53/An-Najm-52, 53/An-Najm-53, 53/An-Najm-54, 53/An-Najm-55, 53/An-Najm-56, 53/An-Najm-57, 53/An-Najm-58, 53/An-Najm-59, 53/An-Najm-60, 53/An-Najm-61, 53/An-Najm-62, Al-Qamar: 54/Al-Qamar-1, 54/Al-Qamar-2, 54/Al-Qamar-3, 54/Al-Qamar-4, 54/Al-Qamar-5, 54/Al-Qamar-6, 54/Al-Qamar-7, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-528, An-Najm 45-62, Al-Qamar 1-7
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 53/An-Najm-45
53/An-Najm-45: dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
Dengar Quran: 53/An-Najm-46
53/An-Najm-46: dari air mani, apabila dipancarkan.
Dengar Quran: 53/An-Najm-47
53/An-Najm-47: Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
Dengar Quran: 53/An-Najm-48
53/An-Najm-48: dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
Dengar Quran: 53/An-Najm-49
53/An-Najm-49: dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,
Dengar Quran: 53/An-Najm-50
53/An-Najm-50: dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
Dengar Quran: 53/An-Najm-51
53/An-Najm-51: dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
Dengar Quran: 53/An-Najm-52
53/An-Najm-52: Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
Dengar Quran: 53/An-Najm-53
53/An-Najm-53: dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
Dengar Quran: 53/An-Najm-54
53/An-Najm-54: lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
Dengar Quran: 53/An-Najm-55
53/An-Najm-55: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
Dengar Quran: 53/An-Najm-56
53/An-Najm-56: Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
Dengar Quran: 53/An-Najm-57
53/An-Najm-57: Telah dekat terjadinya hari kiamat.
Dengar Quran: 53/An-Najm-58
53/An-Najm-58: Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
Dengar Quran: 53/An-Najm-59
53/An-Najm-59: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
Dengar Quran: 53/An-Najm-60
53/An-Najm-60: Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
Dengar Quran: 53/An-Najm-61
53/An-Najm-61: Sedang kamu melengahkan(nya)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-62
53/An-Najm-62: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

Al-Qamar

Dengar Quran: 54/Al-Qamar-1
54/Al-Qamar-1: Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-2
54/Al-Qamar-2: Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-3
54/Al-Qamar-3: Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-4
54/Al-Qamar-4: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-5
54/Al-Qamar-5: Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-6
54/Al-Qamar-6: Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-7
54/Al-Qamar-7: sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: