Noble Qur'an (Juz-27, halaman-531), Al-Qamar 50-55, Ar-Rahman 1-16

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-531
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qamar: 54/Al-Qamar-50, 54/Al-Qamar-51, 54/Al-Qamar-52, 54/Al-Qamar-53, 54/Al-Qamar-54, 54/Al-Qamar-55, Ar-Rahman: 55/Ar-Rahman-1, 55/Ar-Rahman-2, 55/Ar-Rahman-3, 55/Ar-Rahman-4, 55/Ar-Rahman-5, 55/Ar-Rahman-6, 55/Ar-Rahman-7, 55/Ar-Rahman-8, 55/Ar-Rahman-9, 55/Ar-Rahman-10, 55/Ar-Rahman-11, 55/Ar-Rahman-12, 55/Ar-Rahman-13, 55/Ar-Rahman-14, 55/Ar-Rahman-15, 55/Ar-Rahman-16, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-531, Al-Qamar 50-55, Ar-Rahman 1-16
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-50
54/Al-Qamar-50: Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-51
54/Al-Qamar-51: Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-52
54/Al-Qamar-52: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-53
54/Al-Qamar-53: Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-54
54/Al-Qamar-54: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-55
54/Al-Qamar-55: di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.

Ar-Rahman

Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-1
55/Ar-Rahman-1: (Tuhan) Yang Maha Pemurah,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-2
55/Ar-Rahman-2: Yang telah mengajarkan al Quran.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-3
55/Ar-Rahman-3: Dia menciptakan manusia.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-4
55/Ar-Rahman-4: Mengajarnya pandai berbicara.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-5
55/Ar-Rahman-5: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-6
55/Ar-Rahman-6: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-7
55/Ar-Rahman-7: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-8
55/Ar-Rahman-8: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-9
55/Ar-Rahman-9: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-10
55/Ar-Rahman-10: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-11
55/Ar-Rahman-11: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-12
55/Ar-Rahman-12: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-13
55/Ar-Rahman-13: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-14
55/Ar-Rahman-14: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-15
55/Ar-Rahman-15: dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-16
55/Ar-Rahman-16: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: