de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-531), Al-Qamar 50-55, Ar-Rahman 1-16

Al-Qamar: 54/Al-Qamar-50, 54/Al-Qamar-51, 54/Al-Qamar-52, 54/Al-Qamar-53, 54/Al-Qamar-54, 54/Al-Qamar-55, Ar-Rahman: 55/Ar-Rahman-1, 55/Ar-Rahman-2, 55/Ar-Rahman-3, 55/Ar-Rahman-4, 55/Ar-Rahman-5, 55/Ar-Rahman-6, 55/Ar-Rahman-7, 55/Ar-Rahman-8, 55/Ar-Rahman-9, 55/Ar-Rahman-10, 55/Ar-Rahman-11, 55/Ar-Rahman-12, 55/Ar-Rahman-13, 55/Ar-Rahman-14, 55/Ar-Rahman-15, 55/Ar-Rahman-16, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-531, Al-Qamar 50-55, Ar-Rahman 1-16
direction_left
direction_right
Luister Koran: 54/Al-Qamar-50
54/Al-Qamar-50: En Ons bevel is niets meer dan één Woord, als een oogwenk.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-51
54/Al-Qamar-51: En voorzeker, Wij hebben jullie soortgenoten vernietigd, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-52
54/Al-Qamar-52: En alle dingen die zij doen, staan in Schriften.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-53
54/Al-Qamar-53: En al het kleine en het grote is vastgelegd.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-54
54/Al-Qamar-54: Voorwaar, de Moettaqôen verblijven in Tuinen en rivieren (het Paradijs).
Luister Koran: 54/Al-Qamar-55
54/Al-Qamar-55: In een waarachtige verblijfplaats, bij een machtige Heerser.

Ar-Rahman

Luister Koran: 55/Ar-Rahman-1
55/Ar-Rahman-1: De Erbarmer.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-2
55/Ar-Rahman-2: Hij heeft de Koran onderwezen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-3
55/Ar-Rahman-3: Hij heeft de mens geschapen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-4
55/Ar-Rahman-4: Hij heeft hem de duidelijke verklaring onderwezen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-5
55/Ar-Rahman-5: De zon en de maan volgen de berekende banen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-6
55/Ar-Rahman-6: En de struiken en de bomen knielen zich neer.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-7
55/Ar-Rahman-7: En Hij heeft de hemel opgeheven en Hij heeft de weegschaal geplaatst.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-8
55/Ar-Rahman-8: Opdat jullie het evenwicht niet verstoren.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-9
55/Ar-Rahman-9: En houdt de weegschaal in evenwicht met rechtvaardigheid en neemt niets van de weegschaal af.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-10
55/Ar-Rahman-10: En Hij heeft de aarde bereid voor de schepselen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-11
55/Ar-Rahman-11: Daarop zijn vruchten en dadelpalmen met kolven.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-12
55/Ar-Rahman-12: En graan in aren en geurige planten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-13
55/Ar-Rahman-13: Welke gunsten van jullie (Djinn's en mensen) Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-14
55/Ar-Rahman-14: Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-15
55/Ar-Rahman-15: En Hij heeft de Djinn's geschapen van een rookloze vlam van vuur.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-16
55/Ar-Rahman-16: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: