An-Najm 27-44, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-527)

An-Najm: 53/An-Najm-27, 53/An-Najm-28, 53/An-Najm-29, 53/An-Najm-30, 53/An-Najm-31, 53/An-Najm-32, 53/An-Najm-33, 53/An-Najm-34, 53/An-Najm-35, 53/An-Najm-36, 53/An-Najm-37, 53/An-Najm-38, 53/An-Najm-39, 53/An-Najm-40, 53/An-Najm-41, 53/An-Najm-42, 53/An-Najm-43, 53/An-Najm-44, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-527, An-Najm 27-44
direction_left
direction_right
Luister Koran: 53/An-Najm-27
53/An-Najm-27: Voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals geven de Engelen zeker vrouwelijke namen.
Luister Koran: 53/An-Najm-28
53/An-Najm-28: Terwijl zij daarover geen kennis hebben, zij volgen niets dan vermoedens. En voorwaar, vermoedens baten niets tegen de Waarheid.
Luister Koran: 53/An-Najm-29
53/An-Najm-29: Wend je daarom af (O Moehammad) van wie zich van Onze Vermaning heeft afgekeerd, en die niets wenst dan het wereldse leven.
Luister Koran: 53/An-Najm-30
53/An-Najm-30: Dat is het doel van hun kennis. Voorwaar, jouw Heer weet beter wie van Zijn Weg is afgedwaald en wie de Leiding heeft aanvaard.
Luister Koran: 53/An-Najm-31
53/An-Najm-31: En aan Allah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is; opdat Hij degenen die kwaad verrichtten zal vergelden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste (het Paradijs).
Luister Koran: 53/An-Najm-32
53/An-Najm-32: (Zij zijn) degenen die de grote zonden en zedeloosheden mijden, behalve (onvermijdbare) lichte fouten. Voorwaar, jouw Heer is alomvattend in de vergeving. Hij kent jullie beter: toen Hij jullie uit aarde voortbracht en toen jullie nog baby's waren in de schoten van jullie moeders. Prijst niet julliezelf; Hij weet het beter wie (Allah) vreest.
Luister Koran: 53/An-Najm-33
53/An-Najm-33: Heb jij degene gezien die zich afkeert?
Luister Koran: 53/An-Najm-34
53/An-Najm-34: En die weinig gaf en (daarna) ophield?
Luister Koran: 53/An-Najm-35
53/An-Najm-35: Heeft hij kennis over het onwaarneembare, zodat hij ziet?
Luister Koran: 53/An-Najm-36
53/An-Najm-36: Of is hij niet op de hoogte gebracht van wat in de geschriften van Môesa staat?
Luister Koran: 53/An-Najm-37
53/An-Najm-37: En (de geschriften van) Ibrâhîm die trouw was?
Luister Koran: 53/An-Najm-38
53/An-Najm-38: Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen?
Luister Koran: 53/An-Najm-39
53/An-Najm-39: En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd hoeft?
Luister Koran: 53/An-Najm-40
53/An-Najm-40: En dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien?
Luister Koran: 53/An-Najm-41
53/An-Najm-41: Waarop zal hij beloond (vergolden) worden met de volmaakte beloning (vergelding)?
Luister Koran: 53/An-Najm-42
53/An-Najm-42: En dat bij jouw Heer het einde is?
Luister Koran: 53/An-Najm-43
53/An-Najm-43: En dat Hij het is Die doet lachen en doet huilen?
Luister Koran: 53/An-Najm-44
53/An-Najm-44: En dat Hij het is Die doet sterven en Die doet leven?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: