Al-Qamar 8-27, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-529)

Al-Qamar: 54/Al-Qamar-8, 54/Al-Qamar-9, 54/Al-Qamar-10, 54/Al-Qamar-11, 54/Al-Qamar-12, 54/Al-Qamar-13, 54/Al-Qamar-14, 54/Al-Qamar-15, 54/Al-Qamar-16, 54/Al-Qamar-17, 54/Al-Qamar-18, 54/Al-Qamar-19, 54/Al-Qamar-20, 54/Al-Qamar-21, 54/Al-Qamar-22, 54/Al-Qamar-23, 54/Al-Qamar-24, 54/Al-Qamar-25, 54/Al-Qamar-26, 54/Al-Qamar-27, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-529, Al-Qamar 8-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 54/Al-Qamar-8
54/Al-Qamar-8: Zich haastend naar de oproeper. De ongelovigen zullen zeggen: "Dit is een zware dag."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-9
54/Al-Qamar-9: Vóór hen loochende het volk van Nôeh, zij loochenden Onze dienaar, en zij zeiden: "Een bezetene!" En hij werd verbannen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-10
54/Al-Qamar-10: Waarop hij zijn Heer aanriep (en zei:) "Ik ben verslagen, help daarom."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-11
54/Al-Qamar-11: Wij openden toen de poorten van de hemel met neergietend water.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-12
54/Al-Qamar-12: En Wij deden bronnen uit de aarde barsten, waarna de wateren elkaar ontmoetten volgens een beschikking die waarlijk bepaald was.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-13
54/Al-Qamar-13: En Wij droegen hem op een vaartuig van planken en (houten) pinnen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-14
54/Al-Qamar-14: Dat voer onder Ons toezicht, als beloning voor degene die werd verworpen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-15
54/Al-Qamar-15: En voorzeker, Wij lieten het achter als een teken, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-16
54/Al-Qamar-16: En hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-17
54/Al-Qamar-17: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-18
54/Al-Qamar-18: (Het volk van) de 'Âd loochende en hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-19
54/Al-Qamar-19: Voorwaar, Wij zonden een verwoestende wind over hen, op een langdurige zwaarmoedige dag.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-20
54/Al-Qamar-20: Die de mensen wegrukte alsof zij ontwortelde palmbomen waren.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-21
54/Al-Qamar-21: Hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-22
54/Al-Qamar-22: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-23
54/Al-Qamar-23: (Het volk van) de Tsamôed loochende de waarschuwingen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-24
54/Al-Qamar-24: En zij zeiden toen: "Zullen wij één mens van ons volgen? Voorwaar, dan zouden wij in dwaling en in een toestand van krankzinnigheid verkeren.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-25
54/Al-Qamar-25: Is de vermaning juist aan hèm onder ons neergezonden, terwijl hij een schaamteloze leugenaar is?"
Luister Koran: 54/Al-Qamar-26
54/Al-Qamar-26: Zij zullen weten wie de schaamteloze leugenaar is.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-27
54/Al-Qamar-27: Wij zullen de vrouwtjeskameel zenden als een beproeving voor hen, let daarom op hen (O Shâlih) en wees geduldig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: