Al-Hadid 4-11, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-538)

Al-Hadid: 57/Al-Hadid-4, 57/Al-Hadid-5, 57/Al-Hadid-6, 57/Al-Hadid-7, 57/Al-Hadid-8, 57/Al-Hadid-9, 57/Al-Hadid-10, 57/Al-Hadid-11, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-538, Al-Hadid 4-11
direction_left
direction_right
Luister Koran: 57/Al-Hadid-4
57/Al-Hadid-4: Hij is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen (perioden) waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat de aarde ingaat en wat er uit komt en wat uit de hemel neerdaalt en wat er in opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is Alziende over wat jullie doen.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-5
57/Al-Hadid-5: Aan Hem behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. En tot Allah keren de zaken terug.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-6
57/Al-Hadid-6: Hij doet de nacht overgaan in de dag en Hij doet de dag overgaan in de nacht. En Hij is de Kenner van wat in de harten is.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-7
57/Al-Hadid-7: Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en geeft bijdragen van dat waarover Hij jullie als beheerders aangesteld heeft. Voor degenen van jullie die geloven en bijdragen geven is er een grote beloning.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-8
57/Al-Hadid-8: En wat is er met jullie, dat jullie niet geloven in Allah, terwijl de Boodschapper jullie oproept om te geloven in jullie Heer? En Hij is waarlijk een verbond met jullie aangegaan, als jullie gelovig zijn!
Luister Koran: 57/Al-Hadid-9
57/Al-Hadid-9: Hij is Degene Die duidelijke Verzen naar Zijn dienaar doet neerdalen om jullie uit de duisternissen naar het licht te voeren. En voorwaar, Allah is voor jullie zeker Zachtmoedig en Meest Barmhartig.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-10
57/Al-Hadid-10: En wat is er met jullie, dat jullie geen bijdragen geven op de Weg van Allah, terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort? Degenen van jullie die vóór de overwinning (bij Mekkah) bijdragen gaven en vochten, zijn niet gelijk, hun rang is hoger dan die van degenen die daarna bijdragen gaven en vochten. Maar beide groepen heeft Allah het goede (het Paradijs) beloofd. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-11
57/Al-Hadid-11: Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft? Dan zal Hij deze verdubbelen voor hem en voor hem is er een rijke beloning.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: