An-Najm, Soera De Sterren (Koran: Soera-53-An-Najm)

53/An-Najm-1: Waalnnajmi itha hawa, 53/An-Najm-2: Ma dalla sahibukum wama ghawa, 53/An-Najm-3: Wama yantiqu AAani alhawa
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

An-Najm, Soera De Sterren (Koran: Soera-53-An-Najm)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 53/An-Najm-1
53/An-Najm-1: Bij de ster wanneer zij valt.
Luister Koran: 53/An-Najm-2
53/An-Najm-2: Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.
Luister Koran: 53/An-Najm-3
53/An-Najm-3: En hij spreekt niet uit begeerte.
Luister Koran: 53/An-Najm-4
53/An-Najm-4: Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.
Luister Koran: 53/An-Najm-5
53/An-Najm-5: Een machtige in kracht (Djibrîl) onderwees hem.
Luister Koran: 53/An-Najm-6
53/An-Najm-6: Een bezitter van wijsheid, en hij (Djibrîl) verscheen (in zijn aardse vorm).
Luister Koran: 53/An-Najm-7
53/An-Najm-7: En hij bevond zich aan de hoogste horizon.
Luister Koran: 53/An-Najm-8
53/An-Najm-8: Daarna naderde hij en daalde neer.
Luister Koran: 53/An-Najm-9
53/An-Najm-9: Zodat hij zich op een afstand van twee booglengten (van Moehammad) bevond, of dichterbij.
Luister Koran: 53/An-Najm-10
53/An-Najm-10: Toen openbaarde Hij aan Zijn dienaar wat Hij openbaarde.
Luister Koran: 53/An-Najm-11
53/An-Najm-11: Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.
Luister Koran: 53/An-Najm-12
53/An-Najm-12: Willen jullie (veelgodenaanbidders) dan redetwisten over wat hij zag?
Luister Koran: 53/An-Najm-13
53/An-Najm-13: En voorzeker, hij (Moehammad) heeft hem (Djibrîl) bij een andere neerdaling gezien.
Luister Koran: 53/An-Najm-14
53/An-Najm-14: Bij Sidratilmoentaha.
Luister Koran: 53/An-Najm-15
53/An-Najm-15: Daarbij is de Tuin van de Verblijfplaats (het Paradijs).
Luister Koran: 53/An-Najm-16
53/An-Najm-16: Toen de Sidrah omhuld werd door wat hem omhulde.
Luister Koran: 53/An-Najm-17
53/An-Najm-17: Zijn blik week niet en dwaalde niet.
Luister Koran: 53/An-Najm-18
53/An-Najm-18: Voorzeker, hij heeft de grote Tekenen van zijn Heer gezien.
Luister Koran: 53/An-Najm-19
53/An-Najm-19: Zien jullie (veelgodenaanbidders) dan al Lâta en al 'Oezza?
Luister Koran: 53/An-Najm-20
53/An-Najm-20: En al Manât, de andere, de derde?
Luister Koran: 53/An-Najm-21
53/An-Najm-21: Zijn voor jullie de mannen en voor Hem de vrouwen?
Luister Koran: 53/An-Najm-22
53/An-Najm-22: Dat zou een oneerlijke verdeling zijn.
Luister Koran: 53/An-Najm-23
53/An-Najm-23: Het zijn alleen maar namen die jullie hebben verzonnen, jullie en jullie vaderen. Allah heeft daarover geen bewijs neergezonden. Zij volgen niets dan vermoedens en wat de zielen begeren. Voorzeker, er is tot hen van hun Heer de Leiding gekomen.
Luister Koran: 53/An-Najm-24
53/An-Najm-24: Krijgt de mens (alles) wat hij verlangt?
Luister Koran: 53/An-Najm-25
53/An-Najm-25: Aan Allah behoort het laatste (en het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).
Luister Koran: 53/An-Najm-26
53/An-Najm-26: En hoeveel Engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt?
Luister Koran: 53/An-Najm-27
53/An-Najm-27: Voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals geven de Engelen zeker vrouwelijke namen.
Luister Koran: 53/An-Najm-28
53/An-Najm-28: Terwijl zij daarover geen kennis hebben, zij volgen niets dan vermoedens. En voorwaar, vermoedens baten niets tegen de Waarheid.
Luister Koran: 53/An-Najm-29
53/An-Najm-29: Wend je daarom af (O Moehammad) van wie zich van Onze Vermaning heeft afgekeerd, en die niets wenst dan het wereldse leven.
Luister Koran: 53/An-Najm-30
53/An-Najm-30: Dat is het doel van hun kennis. Voorwaar, jouw Heer weet beter wie van Zijn Weg is afgedwaald en wie de Leiding heeft aanvaard.
Luister Koran: 53/An-Najm-31
53/An-Najm-31: En aan Allah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is; opdat Hij degenen die kwaad verrichtten zal vergelden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste (het Paradijs).
Luister Koran: 53/An-Najm-32
53/An-Najm-32: (Zij zijn) degenen die de grote zonden en zedeloosheden mijden, behalve (onvermijdbare) lichte fouten. Voorwaar, jouw Heer is alomvattend in de vergeving. Hij kent jullie beter: toen Hij jullie uit aarde voortbracht en toen jullie nog baby's waren in de schoten van jullie moeders. Prijst niet julliezelf; Hij weet het beter wie (Allah) vreest.
Luister Koran: 53/An-Najm-33
53/An-Najm-33: Heb jij degene gezien die zich afkeert?
Luister Koran: 53/An-Najm-34
53/An-Najm-34: En die weinig gaf en (daarna) ophield?
Luister Koran: 53/An-Najm-35
53/An-Najm-35: Heeft hij kennis over het onwaarneembare, zodat hij ziet?
Luister Koran: 53/An-Najm-36
53/An-Najm-36: Of is hij niet op de hoogte gebracht van wat in de geschriften van Môesa staat?
Luister Koran: 53/An-Najm-37
53/An-Najm-37: En (de geschriften van) Ibrâhîm die trouw was?
Luister Koran: 53/An-Najm-38
53/An-Najm-38: Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen?
Luister Koran: 53/An-Najm-39
53/An-Najm-39: En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd hoeft?
Luister Koran: 53/An-Najm-40
53/An-Najm-40: En dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien?
Luister Koran: 53/An-Najm-41
53/An-Najm-41: Waarop zal hij beloond (vergolden) worden met de volmaakte beloning (vergelding)?
Luister Koran: 53/An-Najm-42
53/An-Najm-42: En dat bij jouw Heer het einde is?
Luister Koran: 53/An-Najm-43
53/An-Najm-43: En dat Hij het is Die doet lachen en doet huilen?
Luister Koran: 53/An-Najm-44
53/An-Najm-44: En dat Hij het is Die doet sterven en Die doet leven?
Luister Koran: 53/An-Najm-45
53/An-Najm-45: En dat Hij de paren heeft geschapen; de man en de vrouw?
Luister Koran: 53/An-Najm-46
53/An-Najm-46: Van een druppel (sperma), wanneer die wordt uitgestort?
Luister Koran: 53/An-Najm-47
53/An-Najm-47: En dat Hij het andere leven (de opwekking) voortbrengt?
Luister Koran: 53/An-Najm-48
53/An-Najm-48: En dat Hij het is Die verrijkt en Die verarmt?
Luister Koran: 53/An-Najm-49
53/An-Najm-49: En dat Hij de Heer van Sirius is?
Luister Koran: 53/An-Najm-50
53/An-Najm-50: En dat Hij de vroegere 'Âd vernietigd heeft?
Luister Koran: 53/An-Najm-51
53/An-Najm-51: En de Tsamôed, toen geen van hen overbleef?
Luister Koran: 53/An-Najm-52
53/An-Najm-52: En daarvoor het volk van Nôeh? En voorwaar, zij waren het meest onrechtvaardig en het meest buitensporig.
Luister Koran: 53/An-Najm-53
53/An-Najm-53: En de omgekeerde steden richtte Hij ten gronde.
Luister Koran: 53/An-Najm-54
53/An-Najm-54: Toen bedekte Hij haar volledig.
Luister Koran: 53/An-Najm-55
53/An-Najm-55: Welke van de genietingen van jouw Heer betwijfelen jullie dan?
Luister Koran: 53/An-Najm-56
53/An-Najm-56: Hij (Moehammad) is een waarschuwer onder de voorafgaande waarschuwers.
Luister Koran: 53/An-Najm-57
53/An-Najm-57: Het nabije (Dag des Oordeels) is genaderd.
Luister Koran: 53/An-Najm-58
53/An-Najm-58: Er is buiten Allah niemand die haar kan onthullen.
Luister Koran: 53/An-Najm-59
53/An-Najm-59: Zijn jullie verbaasd over deze Koran?
Luister Koran: 53/An-Najm-60
53/An-Najm-60: En lachen jullie, en huilen jullie niet?
Luister Koran: 53/An-Najm-61
53/An-Najm-61: Terwijl jullie (de Koran) veronachtzamen?
Luister Koran: 53/An-Najm-62
53/An-Najm-62: Knielt dan neer voor Allah en aanbidt (Hem).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: