Al-Isra 1-7, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-282)

Al-Isra: 17/Al-Isra-1, 17/Al-Isra-2, 17/Al-Isra-3, 17/Al-Isra-4, 17/Al-Isra-5, 17/Al-Isra-6, 17/Al-Isra-7, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-282, Al-Isra 1-7
direction_left
direction_right

Al-Isra

Luister Koran: 17/Al-Isra-1
17/Al-Isra-1: Heilig is Degene Die 's nachts Zijn dienaar (Moehammad) van de Masdjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsha heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.
Luister Koran: 17/Al-Isra-2
17/Al-Isra-2: En Wij hebben aan Môesa de Schrift (de Taurat) gegeven en Wij maakten deze als Leiding voor de Kinderen van Israël: "Neemt geen helper naast mij."
Luister Koran: 17/Al-Isra-3
17/Al-Isra-3: O nakomelingen van degenen die Wij met Nôeh (in de ark) gedragen hebben, voorwaar, hij (Noeh) was een dankbare dienaar!
Luister Koran: 17/Al-Isra-4
17/Al-Isra-4: En Wij hebben de Kinderen van Israel op de hoogte gebracht in de Schrift: "Jullie zullen zeker twee maal verderf zaaien op aarde en jullie zullen je zeker hoogmoedig gedragen, met grote hoogmoed."
Luister Koran: 17/Al-Isra-5
17/Al-Isra-5: En toen (de vervulling) van de eerste van de twee beloften kwam, stuurden Wij jullie dienaren van Ons, bezitters van verschrikkelijke macht, die daarop de huizen binnendirongen: het was een vervulde belofte.
Luister Koran: 17/Al-Isra-6
17/Al-Isra-6: Vervolgens gaven Wij jullie de overhand over hen en vemeerderden Wij voor jullie de bezittingen en zonen en maakten Wij jullie tot de grootste groep.
Luister Koran: 17/Al-Isra-7
17/Al-Isra-7: Als jullie goed deden, deden jullie goed voor julliezelf: en als jullie kwaad deden, dan was dat voor jullie. En toen de laatste belofte vervuld werd (stuurden Wij vijanden) om jullie gezichten te verminken en de gebedsruimte binnen te gaan, zoals zij daar de eerste keer binnengingen, en om volledig te vernietigen wat zij veroverd hadden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: