Al-Isra 8-17, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-283)

Al-Isra: 17/Al-Isra-8, 17/Al-Isra-9, 17/Al-Isra-10, 17/Al-Isra-11, 17/Al-Isra-12, 17/Al-Isra-13, 17/Al-Isra-14, 17/Al-Isra-15, 17/Al-Isra-16, 17/Al-Isra-17, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-283, Al-Isra 8-17
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-8
17/Al-Isra-8: Mog ejullie Heer jullie begenadigen. En als jullie terugkeren (naar jullie zonden) zullen Wij terugkeren (naar het bestraffen van jullie). En Wij maakten de Hel voor de ongelovigen tot een gevangenis.
Luister Koran: 17/Al-Isra-9
17/Al-Isra-9: Voorwaar, deze Koran leidt naar wat rechter is en brengt goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning.
Luister Koran: 17/Al-Isra-10
17/Al-Isra-10: En voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven, voor hen hebben Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid.
Luister Koran: 17/Al-Isra-11
17/Al-Isra-11: En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard).
Luister Koran: 17/Al-Isra-12
17/Al-Isra-12: En Wij hebben de nacht en de dag tot twee Tekenen gemaakt. En het Teken van de nacht hebben Wij donker gemaakt en het Teken van de dag hebben Wij verlichtend gemaakt opdat jullie de gunst van jullie Heer zoeken en opdat jullie de jaartelling en de berekening ervan kennen. En alle zaken hebben Wij met een duidelijke uitleg uiteengezet.
Luister Koran: 17/Al-Isra-13
17/Al-Isra-13: En voor ieder mens hebben Wij zijn lotsbestemming aan zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat bij opengeslagen aantreft.
Luister Koran: 17/Al-Isra-14
17/Al-Isra-14: (Er wordt tegen hem gezegd:) "Lees jouw boek." Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.
Luister Koran: 17/Al-Isra-15
17/Al-Isra-15: Wie Leiding volgt, volgt de Leiding waarlijk voor zichzelf, en wie dwaalt, dwaalt waarlijk tegen zichzelf en niemand kan de zonde van iemand anders dragen. En Wij bestraffen niet voordat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.
Luister Koran: 17/Al-Isra-16
17/Al-Isra-16: En als Wij een (volk in een) stad willen vernietigen, bevelen Wij hen die daarin in weelde leven (Allah te gehoorzamen); zij begaan daarin zware zonden, zodat het woord (van de bestraffing) terecht is, vervolgens vernietigen Wij hen volledig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-17
17/Al-Isra-17: En hoeveel generaties hebben Wij niet na Nôeh ij vernietigd? En jouw Heer is voldoende om de zonden van Zijn dienaren te wetm en te zien.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: