Al-Isra 18-27, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-284)

Al-Isra: 17/Al-Isra-18, 17/Al-Isra-19, 17/Al-Isra-20, 17/Al-Isra-21, 17/Al-Isra-22, 17/Al-Isra-23, 17/Al-Isra-24, 17/Al-Isra-25, 17/Al-Isra-26, 17/Al-Isra-27, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-284, Al-Isra 18-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-18
17/Al-Isra-18: En wie het vergankelijke (van de wereld) wenst: voor hem zullen Wij wat Wij wensen daarin verhaaasten, voor wie Wij willen. Vervolgens maken Wij voor hem de Hel, hij gaat daar binnen, vernederd en verjaagd.
Luister Koran: 17/Al-Isra-19
17/Al-Isra-19: En wie het Hiernamaals wenst en er met een redelijke inzet naar streeft, én hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond.
Luister Koran: 17/Al-Isra-20
17/Al-Isra-20: Beide groepen, voornoemde en laatstgenoemde, geven Wij ondersteuning van jouw Heer, en de ondersteuning van jouw Heer is onafwendbaar.
Luister Koran: 17/Al-Isra-21
17/Al-Isra-21: Zie hoe Wij sommigen van hen bevoorrecht hebben boven anderen. En het Hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht.
Luister Koran: 17/Al-Isra-22
17/Al-Isra-22: En neem geen andere god naast Allah, anders zit jij daar (O Moehammad) met verwijten (beladen) en verlaten.
Luister Koran: 17/Al-Isra-23
17/Al-Isra-23: En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen ben, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.
Luister Koran: 17/Al-Isra-24
17/Al-Isra-24: En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."
Luister Koran: 17/Al-Isra-25
17/Al-Isra-25: Jullie Heer weet beter wat er injullie zielen is, als jullie oprechte mensen zijn. Voorwaar; dan is Hij voor de berouwvollen Vergevensge-zind.
Luister Koran: 17/Al-Isra-26
17/Al-Isra-26: En geef de verwanten hun recht en de armen en de reizigers (zonder proviand), en wees niet verkwistend.
Luister Koran: 17/Al-Isra-27
17/Al-Isra-27: Voorwaar. de verkwisters zijn broeders van de Satan en de Satan is ondankbaar jegens zijn Heer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: