İSRÂ 18-27, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-284)

İSRÂ: 17/İSRÂ-18, 17/İSRÂ-19, 17/İSRÂ-20, 17/İSRÂ-21, 17/İSRÂ-22, 17/İSRÂ-23, 17/İSRÂ-24, 17/İSRÂ-25, 17/İSRÂ-26, 17/İSRÂ-27, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-284, İSRÂ 18-27
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-18
17/İSRÂ-18: Kim acele (bu dünyada acil) olarak isterse, istediğimiz kimseye, dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş (ayıplanmış) ve (rahmetten) kovulmuş olarak, ona (cehenneme) atılır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-19
17/İSRÂ-19: Kim mü’min olarak ahireti istedi ise ve onun (ahiret) için, onun gerektirdiği şekilde çalıştı ise işte onların çalışması, böylece meşkur (şükrün, karşılığını hakeden) oldu.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-20
17/İSRÂ-20: Bunları herkese (dünyayı isteyene de ahireti isteyene de) veririz. Ve bunlar, Rabbinin atâ (ihsan)larındandır. Rabbinin atâları (ihsanları) mahzur (sınırlı, kısıtlı, men edilmiş) değildir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-21
17/İSRÂ-21: Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-22
17/İSRÂ-22: Allah ile beraber başka bir ilâh kılma! O zaman zemmedilmiş (kınanmış) ve hor görülmüş olarak kalırsın.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-23
17/İSRÂ-23: Rabbin, ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti (taktir etti, hükmetti). Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara (ikisine) “öf” deme. Ve onları (ikisini) azarlama ve onlara kerim (güzel, yumuşak) söz söyle!
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-24
17/İSRÂ-24: Ve onlara (ikisine), merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger! Ve “Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et!” de.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-25
17/İSRÂ-25: Rabbiniz, nefslerinizde olanı (niyetinizi) daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o taktirde muhakkak ki O, evvab olanlar (O’na yönelip, tövbe ederek ulaşanlar) için mağfiret edici olur.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-26
17/İSRÂ-26: Akrabaya, miskinlere (çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara) ve yolda olanlara hakkını ver! Ve savurarak, israf etme!
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-27
17/İSRÂ-27: Muhakkak ki israf edenler (gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar), şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine (karşı) çok nankör oldu.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: