İSRÂ 50-58, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-287)

İSRÂ: 17/İSRÂ-50, 17/İSRÂ-51, 17/İSRÂ-52, 17/İSRÂ-53, 17/İSRÂ-54, 17/İSRÂ-55, 17/İSRÂ-56, 17/İSRÂ-57, 17/İSRÂ-58, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-287, İSRÂ 50-58
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-50
17/İSRÂ-50: De ki: “Taş veya demir olun (olsanız bile)!”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-51
17/İSRÂ-51: “Veya gönlünüzde büyüyen (daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz) başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi, kim (hayata) geri çevirecek?” diyecekler. “Sizi ilk defa yaratan.” de! Bunun üzerine sana başlarını (alaylı bir tarzda) sallayarak: “O, ne zaman?” diyecekler. De ki: “(Onun) yakın olması muhtemeldir.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-52
17/İSRÂ-52: (Allah’ın) sizi çağıracağı gün, hemen O’nun hamdi ile (O’na hamd ile) icabet edeceksiniz. Ve ancak (kabirde) pek az kaldığınızı zannedeceksiniz.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-53
17/İSRÂ-53: Ve kullarıma de ki: “En güzeli (sözü) söylesinler!” Muhakkak ki şeytan, onların aralarını bozar (fesat çıkarır). Muhakkak ki o, insana apaçık düşmandır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-54
17/İSRÂ-54: Rabbiniz, sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder (Rahîm esması ile tecelli eder) veya dilerse size azap eder. Ve seni, onlara vekil olarak göndermedik.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-55
17/İSRÂ-55: Ve Rabbin, semalarda (7 kat göklerde) ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebîleri, diğerlerine üstün kıldık. Ve Dâvud (a.s)’a Zebur’u verdik.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-56
17/İSRÂ-56: (Onlara) de ki: “O’ndan (Allah’tan) başka (ilâh edinerek) zanda bulunduklarınızı çağırın.” Oysa onlar, sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik (sahip) değillerdir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-57
17/İSRÂ-57: İşte o çağırdıkları (da), kendi Rab’lerine “onların hangisi daha yakındır” diye (O’na en yakın) vesileyi ararlar ve O’nun rahmetini ümit ederler, O’nun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı, hazer edilendir (korkulandır).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-58
17/İSRÂ-58: Eğer bir şehir (helâk olacaksa), kıyâmet gününden önce onun helâk edicisi ancak Biziz. Veya onun (şehir halkının) şiddetli azap edicisi Biziz. İşte bu, Kitap’ta yazılıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: