Al-Isra' 50-58, Noble Qur'an (Juz-15, halaman-287)

Noble Qur'an » Juz-15 » halaman-287
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Isra': 17/Al-Isra'-50, 17/Al-Isra'-51, 17/Al-Isra'-52, 17/Al-Isra'-53, 17/Al-Isra'-54, 17/Al-Isra'-55, 17/Al-Isra'-56, 17/Al-Isra'-57, 17/Al-Isra'-58, Noble Qur'an, Juz-15, halaman-287, Al-Isra' 50-58
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-50
17/Al-Isra'-50: Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-51
17/Al-Isra'-51: atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu". Maka mereka akan bertanya: "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: "Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat",
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-52
17/Al-Isra'-52: yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-53
17/Al-Isra'-53: Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-54
17/Al-Isra'-54: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki. Dan, Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-55
17/Al-Isra'-55: Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-56
17/Al-Isra'-56: Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya".
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-57
17/Al-Isra'-57: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-58
17/Al-Isra'-58: Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: