ал-Исра 50-58, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-287)

ал-Исра: 17/ал-Исра-50, 17/ал-Исра-51, 17/ал-Исра-52, 17/ал-Исра-53, 17/ал-Исра-54, 17/ал-Исра-55, 17/ал-Исра-56, 17/ал-Исра-57, 17/ал-Исра-58, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-287, ал-Исра 50-58
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-50
17/ал-Исра-50: Кажи им : “Дори и да сте камъни или желязо!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-51
17/ал-Исра-51: И ще кажат: “Или да бъде друго сътворение (по-велико и по-могъщо)! Тогава кой ще ни възстанови?” Кажи им: “Онзи, Който ви създаде първия път.” И ще поклатят към теб глава и ще рекат: “Кога ще бъде това?” Кажи им: “Може и да е скоро.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-52
17/ал-Исра-52: Денят, в който Той ще ви позове и ще откликнете на Неговата повеля, и ще мислите, че само малко сте престояли (в гроба).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-53
17/ал-Исра-53: И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатаната сее раздор между тях. Сатаната наистина е явен враг на човека.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-54
17/ал-Исра-54: Вашият Господ ви познава най-добре. Ако пожелае, ще ви помилва, или ако пожелае, ще ви накаже. И не те изпратихме да им бъдеш техен покровител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-55
17/ал-Исра-55: Твоят Господ най-добре знае всички на небесата и на земята. И предпочетохме едни пророци пред други. И дадохме на Дауд (Давид) псалми.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-56
17/ал-Исра-56: Кажи (им): “Позовете онези, които приемате вместо Него, но те нито могат (не са в състояние) да премахнат бедата от вас, нито да я отклонят.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-57
17/ал-Исра-57: Онези, които (съдружаващите) зоват, се стремят да се доберат до своя Господ, кой от тях да бъде най-близо, и се надяват на Неговата милост, и се страхуват от Неговото мъчение. Наистина мъчението на твоя Господ е от страшното.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-58
17/ал-Исра-58: И ако едно селище ще бъде погубено преди Деня на възкресението, то Ние ще го погубим или Ние ще погубим неговите жители със сурово мъчение. Всичко това е записано в Книгата.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: