ал-Исра 67-75, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-289)

ал-Исра: 17/ал-Исра-67, 17/ал-Исра-68, 17/ал-Исра-69, 17/ал-Исра-70, 17/ал-Исра-71, 17/ал-Исра-72, 17/ал-Исра-73, 17/ал-Исра-74, 17/ал-Исра-75, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-289, ал-Исра 67-75
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-67
17/ал-Исра-67: И когато ви засегне беда в морето, онези, които зовете, изчезват, освен Него. А когато Той ви изведе на сушата, вие се отвръщате. Човекът е голям неблагодарник.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-68
17/ал-Исра-68: Нима имате сигурност, че Той не ще накара сушата да ви погълне, или че не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? После не ще намерите за себе си покровител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-69
17/ал-Исра-69: Или имате сигурност, че Той не ще ви върне там повторно, и не ще изпрати срещу вас ломящ вятър, та да ви издави, заради вашето неверие? После не ще си намерите в това помощник срещу Нас.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-70
17/ал-Исра-70: И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-71
17/ал-Исра-71: В Деня ще позовем всички хора с техните водители. Онези, чиято книга е подадена в десницата им, ще четат книгата си и не ще бъдат угнетени дори колкото влакънце от фурма.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-72
17/ал-Исра-72: А който е „сляп” на този свят, той ще бъде „сляп” и в отвъдния, и ще бъде най-заблудения за пътя.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-73
17/ал-Исра-73: И се домогваха да те отклонят от онова, което ти разкрихме, за да измислиш за Нас друго, и тогава щяха да те вземат за приятел.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-74
17/ал-Исра-74: И ако Ние не те бяхме подкрепили, за малко щеше да склониш към тях.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-75
17/ал-Исра-75: Тогава щяхме да те накараме двойно да вкусиш (от мъките) на живота и смъртта. После не би могъл да намериш помощник срещу Нас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: