ал-Кахф 28-34, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-297)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-28, 18/ал-Кахф-29, 18/ал-Кахф-30, 18/ал-Кахф-31, 18/ал-Кахф-32, 18/ал-Кахф-33, 18/ал-Кахф-34, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-297, ал-Кахф 28-34
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-28
18/ал-Кахф-28: И бъди търпелив заедно с онези, които зоват своя Господ сутрин и вечер, искайки Неговия Лик! И не отмествай очи от тях, възжелавайки украсата на земния живот, и не се подчинявай на онзи, чието сърце оставяме да нехае за Нашето споменаване, а той следва страстите си, и делото му е пагубно!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-29
18/ал-Кахф-29: И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който иска да вярва, а който иска да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-30
18/ал-Кахф-30: Които вярват (желаят приживе да отдадат духа си на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), ­Ние не ще погубим наградата на благодеятелните.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-31
18/ал-Кахф-31: За тези са градините на Адн, сред които реки текат. Ще носят там ­ гривни от злато, и ще са облечени в зелени одежди от коприна и брокат, облегнати там на престоли. Колко хубаво е за въздаяние и колко прекрасно място е там за отсядане!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-32
18/ал-Кахф-32: И им дай пример с двамата мъже. Направихме за единия от тях две градини с грозде, които обградихме с палми, и пръснахме помежду им посеви.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-33
18/ал-Кахф-33: И двете градини даряваха своите плодове, без да се погуби нищо от тях. И сторихме река да бликне през двете.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-34
18/ал-Кахф-34: И имаше той богатство, и каза на своя другар: “Аз имам по-голямо богатство от теб и повече хора (в семейството)!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: