ал-Кахф 62-74, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-301)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-62, 18/ал-Кахф-63, 18/ал-Кахф-64, 18/ал-Кахф-65, 18/ал-Кахф-66, 18/ал-Кахф-67, 18/ал-Кахф-68, 18/ал-Кахф-69, 18/ал-Кахф-70, 18/ал-Кахф-71, 18/ал-Кахф-72, 18/ал-Кахф-73, 18/ал-Кахф-74, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-301, ал-Кахф 62-74
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-62
18/ал-Кахф-62: И когато се отдалечиха (от мястото за среща), той (Мойсей) рече на младия си приятел: “Дай да похапнем! Усетихме изтощение от това наше пътуване.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-63
18/ал-Кахф-63: Рече (младежът): “Видя ли, когато се приютихме до скалата, забравих рибата. Само сатаната ме накара да забравя за това и да не се сетя. И по чудо тя (рибата) пое път към морето.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-64
18/ал-Кахф-64: Рече (Муса): “Това е, каквото търсехме.” И се върнаха обратно, следвайки своите дири.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-65
18/ал-Кахф-65: И намериха един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на (тайно) знание от Нас.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-66
18/ал-Кахф-66: Муса му рече: “Може ли, за да се усъвършенствам, да те последвам, и да ме научиш на тайното знание дадено на теб?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-67
18/ал-Кахф-67: Рече (Хъзър): “Ти не ще можеш да изтърпиш заедно с мен.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-68
18/ал-Кахф-68: И как ще изтърпиш онова, за което нямаш знание?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-69
18/ал-Кахф-69: Рече (Муса) : “Ще откриеш, ако пожелае Аллах, че съм търпелив и не ще ти се противопоставя в нищо.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-70
18/ал-Кахф-70: Рече (Хъзър): “Ако ме последваш, не ме питай за нищо, докато аз сам не ти спомена за него!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-71
18/ал-Кахф-71: И тогава тръгнаха (на път). Когато се качиха на кораба, го проби. Рече (Муса): “Нима го проби (кораба), за да издавиш пътниците му? Ти извърши нещо недопустимо.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-72
18/ал-Кахф-72: Рече (Хъзър): “Нали ти казах, че не ще можеш да изтърпиш заедно с мен?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-73
18/ал-Кахф-73: Рече (Муса) : “Не ме упреквай за това, че забравих, и не ме натоварвай с нещо непосилно за мен!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-74
18/ал-Кахф-74: И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той (Хъзър) го уби. Рече (Муса) : “Нима ти уби един невинен без причина? Ти извърши нещо скверно.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: