ал-Исра 39-49, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-286)

ал-Исра: 17/ал-Исра-39, 17/ал-Исра-40, 17/ал-Исра-41, 17/ал-Исра-42, 17/ал-Исра-43, 17/ал-Исра-44, 17/ал-Исра-45, 17/ал-Исра-46, 17/ал-Исра-47, 17/ал-Исра-48, 17/ал-Исра-49, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-286, ал-Исра 39-49
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-39
17/ал-Исра-39: Това е от мъдростта, която твоят Господ ти разкри. Не взимай друг за бог ведно с Аллах, та да не бъдеш хвърлен в Ада упрекван и прокуден!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-40
17/ал-Исра-40: Нима вашият Господ е заделил за вас синовете, а за Себе Си е взел дъщери измежду ангелите? Наистина изричате прекомерни думи.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-41
17/ал-Исра-41: И дадохме разяснения в този Коран повтаряйки, за да се поучат (за да разберат), а това им надбави само ненавист.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-42
17/ал-Исра-42: Кажи им: “Ако имаше ведно с Него и други богове, както казват, тогава те щяха да търсят път към Владетеля на Трона (за да Го срещнат).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-43
17/ал-Исра-43: Пречист е Той (Аллах). Превисоко е над онова, което говорят! Превъзходен е, Превелик е.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-44
17/ал-Исра-44: Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях. И няма нищо, което да не Го прославя с възхвала. Ала вие не разбирате прославата им. Той наистина е Всеблаг, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-45
17/ал-Исра-45: И когато четеш Корана, спускаме невидима завеса (пречеща им да те възприемат като пророк) между теб и онези, които не вярват в сетния ден (в срещата с Лика).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-46
17/ал-Исра-46: И завихме сърцата им в броня, за да не го разбират (Корана), и в ушите им ­сторихме глухота. И когато споменаваш в Корана единството на твоя Господ, те обръщат гръб с отвращение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-47
17/ал-Исра-47: Ние най-добре знаем какво чуват, когато те слушат угнетителите, и си шепнат само : “Вие следвате само един омагьосан мъж.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-48
17/ал-Исра-48: Виж само как те сравняват (казват че си омагьосан, луд поет) и така се заблудиха, и вече са неспособни да намерят пътя!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-49
17/ал-Исра-49: И казаха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени в ново творение?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: