ал-Исра 87-96, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-291)

ал-Исра: 17/ал-Исра-87, 17/ал-Исра-88, 17/ал-Исра-89, 17/ал-Исра-90, 17/ал-Исра-91, 17/ал-Исра-92, 17/ал-Исра-93, 17/ал-Исра-94, 17/ал-Исра-95, 17/ал-Исра-96, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-291, ал-Исра 87-96
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-87
17/ал-Исра-87: (Това) е само по милост от твоя Господ. Наистина благодатта Му към теб е голяма.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-88
17/ал-Исра-88: Кажи им: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще могат да сторят подобен, дори един на друг да си помагат.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-89
17/ал-Исра-89: И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. А повечето хора се противят само от неверие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-90
17/ал-Исра-90: И казаха: “Не ще ти повярваме, докато не направиш да бликне за нас извор от земята.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-91
17/ал-Исра-91: Или да имаш градина с палми и грозде, и да направиш да бликнат сред нея реки в изобилие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-92
17/ал-Исра-92: Или да направиш небето да падне, ­ както твърдиш, ­ върху нас на отломки, или да доведеш насреща ни Аллах и ангелите.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-93
17/ал-Исра-93: Или да имаш дом от злато, или да се възкачиш на небето. И не ще повярваме на твоето възкачване, докато не ни свалиш книга, която да прочетем.” Кажи им: “Пречист е моят Господ! Не съм ли аз само един човек-пратеник?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-94
17/ал-Исра-94: И на хората им попречи да повярват, когато се яви напътствието, само това, че казваха: “Нима Аллах ни проводи човек-пратеник?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-95
17/ал-Исра-95: Кажи им : “Ако имаше на земята ангели, които да ходят спокойно, щяхме да им свалим от небето ангел-пратеник.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-96
17/ал-Исра-96: Кажи им: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас. Той за Своите раби е сведущ, всезрящ.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: