ал-Исра 76-86, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-290)

ал-Исра: 17/ал-Исра-76, 17/ал-Исра-77, 17/ал-Исра-78, 17/ал-Исра-79, 17/ал-Исра-80, 17/ал-Исра-81, 17/ал-Исра-82, 17/ал-Исра-83, 17/ал-Исра-84, 17/ал-Исра-85, 17/ал-Исра-86, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-290, ал-Исра 76-86
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-76
17/ал-Исра-76: И се домогваха и те притесняваха да напуснеш обитаваната от теб земя, за да те прогонят от там. Тогава и те щяха да останат само малко след теб.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-77
17/ал-Исра-77: Такъв сюнета ни (системата ни) спрямо Нашите пратеници, които изпратихме преди теб. И не ще откриеш промяна в Нашата система.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-78
17/ал-Исра-78: Отслужвай молитвата намаз от захождането на слънцето до мрака на нощта, и утринната молитва! Утринната молитва се засвидетелства.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-79
17/ал-Исра-79: И се събуждай в част от нощта, и с него (с Корана) се покланяй, което е допълнително за теб. Скоро твоят Господ ще те въздигне на похвално място.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-80
17/ал-Исра-80: И кажи: “Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство! И ме подкрепи с помощник от Теб (с тайното ти знание)!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-81
17/ал-Исра-81: И кажи им: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжата погива.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-82
17/ал-Исра-82: И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-83
17/ал-Исра-83: И когато дадем благодат на човек, той се отвръща и се отдалечава по своя си път. А когато го засегне злото, той потъва в отчаяние.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-84
17/ал-Исра-84: Кажи им: “Всеки постъпва по свой начин. Но вашият Господ най-добре знае кой е по-напътен към Него.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-85
17/ал-Исра-85: И те питат за духа (духовното тяло). Кажи им: “Духът е от повелята на моя Господ и ви е дадено малко от знанието за него( духа).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-86
17/ал-Исра-86: И ако Ние пожелаехме, щяхме да отнемем онова, което ти разкрихме. ­ После нямаше как да намериш покровител срещу Нас (за да ти помогне). ­
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: