Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-293), ал-Исра 105-111, ал-Кахф 1-4

ал-Исра: 17/ал-Исра-105, 17/ал-Исра-106, 17/ал-Исра-107, 17/ал-Исра-108, 17/ал-Исра-109, 17/ал-Исра-110, 17/ал-Исра-111, ал-Кахф: 18/ал-Кахф-1, 18/ал-Кахф-2, 18/ал-Кахф-3, 18/ал-Кахф-4, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-293, ал-Исра 105-111, ал-Кахф 1-4
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-105
17/ал-Исра-105: А истината (Корана) го низпослахме Ние. С истината бе низпослан. И теб те изпратихме само като благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-106
17/ал-Исра-106: Ние разделихме (стих по стих) Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-107
17/ал-Исра-107: Кажи им : “И да вярвате в него, и да не вярвате, дарените със знанието преди него покорно свеждат чела до земята в суджуд , когато им бъде четен.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-108
17/ал-Исра-108: И казват : “Пречист е нашият Господ! Обещанието на нашия Господ наистина се изпълни.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-109
17/ал-Исра-109: И покорно свеждат чела до земята, плачейки, и им надбавя той смирение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-110
17/ал-Исра-110: Кажи им : “Зовете (Го) Аллах или зовете (Го) Всемилостивия! Както и да зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай гръмогласно своята молитва, нито с шепот, а намери едно средно положение между двете!”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-111
17/ал-Исра-111: И кажи им : “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване!

ал-Кахф

Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-1
18/ал-Кахф-1: Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата (Корана) и не стори в нея изопачение.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-2
18/ал-Кахф-2: (Низпослан бе Коранът) като Книга, която до последния ден да бъде предупреждение за сурово мъчение, а за онези които вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) – да бъде благовещение, че за тях ще е най-хубавата награта.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-3
18/ал-Кахф-3: Там те ще останат вечно.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-4
18/ал-Кахф-4: И (Коранът) предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: