ал-Исра 97-104, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-292)

ал-Исра: 17/ал-Исра-97, 17/ал-Исра-98, 17/ал-Исра-99, 17/ал-Исра-100, 17/ал-Исра-101, 17/ал-Исра-102, 17/ал-Исра-103, 17/ал-Исра-104, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-292, ал-Исра 97-104
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-97
17/ал-Исра-97: Когото Аллах срещне със Себе Си, той е напътен, а когото остави в заблуда ­не ще намериш за тях защитници, освен Него. И ще ги съберем в Деня на възкресението по слепи очи ­, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом погасне, ще им добавяме пламъци.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-98
17/ал-Исра-98: Това е тяхното възмездие, защото не повярваха в Нашите знамения и казваха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени с ново творение?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-99
17/ал-Исра-99: Нима не виждат, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, е способен да сътвори и подобни на тях? И отреди им срок, за който няма съмнение. А угнетителите се възпротивяват само от неверие.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-100
17/ал-Исра-100: Кажи им: “Дори да притежавахте съкровищниците с милостта на моя Господ, и тогава щеше да ви се свиди поради страх от (тяхното) изчерпване. Човекът несъмнено е голям скъперник.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-101
17/ал-Исра-101: И вече дадохме на Муса девет ясни знамения. И питай синовете на Израил как той дойде при тях и Фараонът му рече: “О, Муса мисля, че ти наистина си омагьосан.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-102
17/ал-Исра-102: Рече му : “Ти вече узна, че тези (9 знамения) ги низпосла като явни доводи не друг, а Господът на небесата и на земята. И мисля, о, Фараоне, че наистина ти си погубен.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-103
17/ал-Исра-103: И искаше да ги прогони от Земята (където бяха). И издавихме него и всичките, които бяха с него.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-104
17/ал-Исра-104: И рекохме след него на синовете на Израил: “Обитавайте земята и когато настъпи обещаното за отвъдния живот, ще ви доведем стълпени.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: