ал-Кахф 54-61, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-300)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-54, 18/ал-Кахф-55, 18/ал-Кахф-56, 18/ал-Кахф-57, 18/ал-Кахф-58, 18/ал-Кахф-59, 18/ал-Кахф-60, 18/ал-Кахф-61, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-300, ал-Кахф 54-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-54
18/ал-Кахф-54: И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. Но много от нещата човек ги оспорва.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-55
18/ал-Кахф-55: И какво пречи на хората, когато им се яви напътствието (когато са призовани към Него), да молят своя Господ за опрощение, или трябва да ги сполети съдбата на предците им или да дойде мъчението насреща им?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-56
18/ал-Кахф-56: Изпращаме Ние пратениците само като благовестители и предупредители. И се стремят неверниците чрез лъжата да заличат истината. И взимат на присмех Моите знамения и онова, с което бяха предупреждавани.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-57
18/ал-Кахф-57: И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто бяха напомнени знаменията на неговия Господ, а той се отдръпна от тях и забрави какво е сторил с ръцете си преди? Ние сложихме върху сърцата им броня, за да не го разбират, а в ушите им ­ глухота. Дори да ги призовеш да се напътят към Мен, те никога няма да се напътят.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-58
18/ал-Кахф-58: Твоят Господ, ­ Опрощаващия, Владетеля на милосърдието, ­ ако ги накажеше за онова, което са придобили, щеше да им ускори мъчението. Ала за тях има определено време и не ще намерят убежище, освен Него (Аллах).
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-59
18/ал-Кахф-59: Погубихме Ние тези селища, когато угнетяваха, и сторихме за тяхната гибел определено време.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-60
18/ал-Кахф-60: И каза Муса (Мойсей) на своя приятел: “Не ще спра, додето не стигна мястото, където се събират двете морета, дори да продължа с (дълги) години.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-61
18/ал-Кахф-61: И когато стигнаха мястото, където двете се събират, забравиха своята риба и тя (рибата) пое пътя си, порейки морето.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: