Al-Kahf 54-61, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-300)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-54, 18/Al-Kahf-55, 18/Al-Kahf-56, 18/Al-Kahf-57, 18/Al-Kahf-58, 18/Al-Kahf-59, 18/Al-Kahf-60, 18/Al-Kahf-61, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-300, Al-Kahf 54-61
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-54
18/Al-Kahf-54: En Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei vergelijkingen uitgelegd. Maar de mensen zijn het meest over ich twistziek.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-55
18/Al-Kahf-55: En er is niets dat de mens verhindert om te geloven als de Leiding tot hen komt en om vergeving te vragen bij hun Heer, behalve de handelwijze die de vroegeren trof, of de bestraffing die zichtbaar over hen kwam.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-56
18/Al-Kahf-56: En Wij zenden de Boodschappers slechts als verkondigers van goede tijdingen en waarschuwers. En degenen die ongelovig zijn twisten slechts op valse wijze om daarmee de Waarheid te vernietigen. En zij nemen Mijn Verzen en dat waarvoor gewaarschuwd werd, ter bespotting.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-57
18/Al-Kahf-57: En wie is er onrechtvaardiger dan degene die met Verzen van zijn Heer vermaand wordt, maar zich daarvan afwendt en vergeet wat zijn handen gedaan hebben? Voorwaar, Wij hebben over hun harten een versluiering aangebracht, zodat zij het niet begrijpen, en in hun oren doofheid. En indien jij hen tot de Leiding oproept: zij zullen nooit en te nimmer Leiding volgen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-58
18/Al-Kahf-58: En jouw Heer is de Vergevensgezind, Bezitter van de Barmhartigheid. Indien Hij hen zou grijpen voor wat zij verricht hebben, dan zou bij zeker de bestraffing voor hen versneld hebben. Maar voor hen is er de afspraak (op de Dag van de Opstanding), nooit zullen zij buiten Hem een toevlucht vinden.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-59
18/Al-Kahf-59: En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-60
18/Al-Kahf-60: En (gedenkt) toein Môesa tot zijn gezel zei: "Ik zal niet opgeven voordat ik de samenvloeiing van de twee zeeën bereik, of ik zal altijd doorgaan."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-61
18/Al-Kahf-61: En toen zij de samenvloeiing van belde bereikten, vergaten zij hun vis, die zich vrijelijk zijn weg in de zee zocht.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: