Al-Isra 67-75, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-289)

Al-Isra: 17/Al-Isra-67, 17/Al-Isra-68, 17/Al-Isra-69, 17/Al-Isra-70, 17/Al-Isra-71, 17/Al-Isra-72, 17/Al-Isra-73, 17/Al-Isra-74, 17/Al-Isra-75, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-289, Al-Isra 67-75
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-67
17/Al-Isra-67: En als de tegenspoed jullie op zee getroffen heefk verdwijnt degene die jullie aanroepen, behalve Hij. Toen Hij jullie naar het kad redde, wendden jullie je af Ende mens is ondenkbaar!
Luister Koran: 17/Al-Isra-68
17/Al-Isra-68: Voelen jullie je er veilig voor, dat Hij jullie niet in de aarde weg doet zinken wanneer jullie op het land zijn, of stenen over jullie zendt? Vervolgens vinden jullie geen beschermer voor jullie.
Luister Koran: 17/Al-Isra-69
17/Al-Isra-69: Of voelen jullie je er veilig voor, dat Hij jullie nog een andere keer (naar de zee) doet terugkeren, en Hij dan een orkaan over jullie zendt, die jullie dan verdrinkt, omdat jullie ongelovig zijn en dat jullie dan daarin geen helper tegen Ons vinden?
Luister Koran: 17/Al-Isra-70
17/Al-Isra-70: En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechtten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-71
17/Al-Isra-71: Op de dag waarop Wij alle mensen met hun boeken zullen oproepen: wie dan zijn boek (met zijn daden) in zijn echterhand gegeven wordt: zij zijn degenen die hun boek (met een gerust hart) lezen. En hen zal geen enkel onrecht aangedaan worden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-72
17/Al-Isra-72: En wie blind (van had) is in deze wereld, zal fn het Hiernamaals ook blind wezen en het meest van de Weg gedwaald zijn.
Luister Koran: 17/Al-Isra-73
17/Al-Isra-73: En zij hadden jou je bijna doen afwenden van wat Wij aan jou geopenbaard hadden, zodat jij iets anders over Ons verzonnen had; dan hadden zij jou zeker als boezemvriend genomen!
Luister Koran: 17/Al-Isra-74
17/Al-Isra-74: En als Wij jou niet sterk zouden hebben gemaakt, dan zou jij je bijna een klein beetje tot hen geneigd hebben.
Luister Koran: 17/Al-Isra-75
17/Al-Isra-75: Dan zouden Wij jou m dubbel deel (van de bestraffing) van dit leven en een dubbel deel van de dood laten proeven. En jij vindt dan geen beschermer tegen Ons.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: