Al-Isra 39-49, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-286)

Al-Isra: 17/Al-Isra-39, 17/Al-Isra-40, 17/Al-Isra-41, 17/Al-Isra-42, 17/Al-Isra-43, 17/Al-Isra-44, 17/Al-Isra-45, 17/Al-Isra-46, 17/Al-Isra-47, 17/Al-Isra-48, 17/Al-Isra-49, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-286, Al-Isra 39-49
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-39
17/Al-Isra-39: Dat is (een deel) van de Wijsheid die Allah aan jou openbaarde. En neem geen andere god naast Allah, anders wordt je in de Hel geworpen, vol verwijten en verworpen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-40
17/Al-Isra-40: Heeft jullie Heer voor jullie zonen verkozen en voor Zichzelf vanonder de Engelen dochters genomen? Voorwaar, jullie spreken zeker geweldig (slechte) woorden!
Luister Koran: 17/Al-Isra-41
17/Al-Isra-41: En Wij hebben in deze Koran (zaken) uitgelegd opdat zij (de ongelovigen) vermaand worden, maar het versterkt bij hen slechts het afwenden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-42
17/Al-Isra-42: Zeg (O Moehammad): "Als er goden bij Hem geweest zouden zijn, zoals zij zeggen, dan zouden zij een Weg naar de Eigenaar van de Troon (Allah) zoeken."
Luister Koran: 17/Al-Isra-43
17/Al-Isra-43: Heilig is Hij en Verheven boven wat zij in grote trots zeggen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-44
17/Al-Isra-44: De zeven hemelen en de aarde en wie er in hen zijn, roepen Zijn Glorie uiten er is niets of het roept Zijn Glorie uit met Zijn lofprijzing en toch begrijpen jullie hun glorieroep niet. Voorwaar, Hij is Zachtmoedig, Vergevensgezind.
Luister Koran: 17/Al-Isra-45
17/Al-Isra-45: En wanneer jij de Koran voordraagt, brengen Wij tussen jou en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een verhinderende afscheiding aan.
Luister Koran: 17/Al-Isra-46
17/Al-Isra-46: En Wi hebben bedekkingen over hun harten aangebracht, zodat zij hem niet begrijpen, en doofheid in hun oren. Wanneer jij jouw Enige Heer noemt tijdens de Koranrecitatie, dan keren zij hun ruggen toe, zich afwendend.
Luister Koran: 17/Al-Isra-47
17/Al-Isra-47: Wij weten beter hoe zij over hem horen, wanneer zij naar jou lijken te luisteren. En toen zij onderling fluisterden, zeiden de onrechtvaardigen: "Jullie volgen slechts een betoverde man!"
Luister Koran: 17/Al-Isra-48
17/Al-Isra-48: Kijk hoe zij vergelijkingen met jou maken: hierdoor dwalen zij en kunnen zij geen Weg vinden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-49
17/Al-Isra-49: En zij zeiden: "Wanneer Wij botten en stof geworden zijn, worden wij dan zeker tot een nieuwe schepping opgewekt?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: