Al-Isra 59-66, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-288)

Al-Isra: 17/Al-Isra-59, 17/Al-Isra-60, 17/Al-Isra-61, 17/Al-Isra-62, 17/Al-Isra-63, 17/Al-Isra-64, 17/Al-Isra-65, 17/Al-Isra-66, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-288, Al-Isra 59-66
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-59
17/Al-Isra-59: En niets verhinderde Ons de Tekenen neer te zenden dan dat de voorafgaaden hen loochenden. En Wij gaven de Tsamôed de vrouwtjeskameel, als een duidelijk zichtbaar (Teken) maar zij behandelden haar onrechtvaardig. En Wij zenden de Tekenen alleen maar om (hen) te doen vrezen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-60
17/Al-Isra-60: En (gedenk) toen Wij zeiden dat jouw Heer de mensheid omvat. En Wij hebben jou de waarneming die wij jou lieten zien slechts als een beproeving voor mensen gegeven; en (ook) de vervloekte boom in de Koran. En Wij jagen hen vrees aan: maar het venneerdert bij hen niets dan een grote overtreding.
Luister Koran: 17/Al-Isra-61
17/Al-Isra-61: En toen Wij tot de Engelen zeiden: "Kniel jullie neer voor Adam," toen knielden zij allen, behalve Iblîs (Satan). Hij zei: "Moet ik (mij) neerknielen voor iemand die U uit aarde heeft geschapen?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-62
17/Al-Isra-62: Hij (Iblîs) zei: "Ziet U? Dat is degene die U boven mij geëerd hebt. Indien U mij uitstel geeft tot de Dag der Opstanding zal ik zeker zijn nageslacht doen dwalen, op weinigen na."
Luister Koran: 17/Al-Isra-63
17/Al-Isra-63: Hij (Allah) zei: "Ga heen; wie van hen jou volgt: voorwaar: de Hel zal jullie beloning zijn, als een volledige beloning!
Luister Koran: 17/Al-Isra-64
17/Al-Isra-64: En rui van hen op wie jij kan met jouw stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel rijkdommem en kinderen met hen en doe hen beloften." En de Satan belooft ben niets dan bedrog.
Luister Koran: 17/Al-Isra-65
17/Al-Isra-65: Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren. En jouw Heer is voldoende als Beschemer."
Luister Koran: 17/Al-Isra-66
17/Al-Isra-66: Jullie Heer is Degene Die voor jullie de schepen op zee doet varen, opdat jullie van Zijn gunsten zoeken. Voorwaar, Hij is voor jullie Meest Barmhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: