Al-Isra 76-86, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-290)

Al-Isra: 17/Al-Isra-76, 17/Al-Isra-77, 17/Al-Isra-78, 17/Al-Isra-79, 17/Al-Isra-80, 17/Al-Isra-81, 17/Al-Isra-82, 17/Al-Isra-83, 17/Al-Isra-84, 17/Al-Isra-85, 17/Al-Isra-86, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-290, Al-Isra 76-86
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-76
17/Al-Isra-76: En bijna hadden zij jou vanuit het land opgejaagd, om jou eruit te verdrijven, maar dan zouden zij er na jou niet gebleven zijn, behalve weinigen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-77
17/Al-Isra-77: (Dit was) de handelwijze van de Boodschappers die Wij vóór jou gezonden hebben en jij zult geen verandering in Onze handelwijze vinden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-78
17/Al-Isra-78: Onderhoud de shalât na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen).
Luister Koran: 17/Al-Isra-79
17/Al-Isra-79: En verricht in een gedeelte van de nacht gebed, als een extra (gebed) voor jou. Jouw Heer zal jou zeker tot een loffelijke positie verheffen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-80
17/Al-Isra-80: Zeg (O Moehammad): "Laat mij binnentreden op oprechte wijze en laat mij verlaten op oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen."'
Luister Koran: 17/Al-Isra-81
17/Al-Isra-81: En zeg: "De Waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder."
Luister Koran: 17/Al-Isra-82
17/Al-Isra-82: En Wij zonden (dat) van de Koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.
Luister Koran: 17/Al-Isra-83
17/Al-Isra-83: En wanneer Wij de mens begunstigen wendt hij zich af en keert zijn zijde toe, maar als het kwaad hem treft wordt hij wanhopig.
Luister Koran: 17/Al-Isra-84
17/Al-Isra-84: Zeg: "Een ieder handelt naar zijn geaardheid en jullie Heer weet beter wie er beter op de Weg geleid is."
Luister Koran: 17/Al-Isra-85
17/Al-Isra-85: En zij vragen jou over de ziel, zeg: "De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve een weinig."
Luister Koran: 17/Al-Isra-86
17/Al-Isra-86: En indien Wij het gewild hadden, dan zouden Wij zeker dat kunnen laten verdwijnen wat Wij aan jou geopenbaard hebben, en dan zou jij niemand kunnen vinden die er bi Ons een beschermer tegen is.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: