Al-Isra' 76-86, Noble Qur'an (Juz-15, halaman-290)

Noble Qur'an » Juz-15 » halaman-290
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Isra': 17/Al-Isra'-76, 17/Al-Isra'-77, 17/Al-Isra'-78, 17/Al-Isra'-79, 17/Al-Isra'-80, 17/Al-Isra'-81, 17/Al-Isra'-82, 17/Al-Isra'-83, 17/Al-Isra'-84, 17/Al-Isra'-85, 17/Al-Isra'-86, Noble Qur'an, Juz-15, halaman-290, Al-Isra' 76-86
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-76
17/Al-Isra'-76: Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-77
17/Al-Isra'-77: (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-78
17/Al-Isra'-78: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-79
17/Al-Isra'-79: Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-80
17/Al-Isra'-80: Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-81
17/Al-Isra'-81: Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-82
17/Al-Isra'-82: Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-83
17/Al-Isra'-83: Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-84
17/Al-Isra'-84: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-85
17/Al-Isra'-85: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-86
17/Al-Isra'-86: Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelapun terhadap Kami,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: