İSRÂ 76-86, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-290)

İSRÂ: 17/İSRÂ-76, 17/İSRÂ-77, 17/İSRÂ-78, 17/İSRÂ-79, 17/İSRÂ-80, 17/İSRÂ-81, 17/İSRÂ-82, 17/İSRÂ-83, 17/İSRÂ-84, 17/İSRÂ-85, 17/İSRÂ-86, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-290, İSRÂ 76-86
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-76
17/İSRÂ-76: Neredeyse gerçekten, seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı (edeceklerdi). Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-77
17/İSRÂ-77: Senden önce de gönderdiğimiz resûllerimizin sünneti (sünnetullah: Allah’ın kanunu) budur. Ve sünnetimizde (kanunumuzda) bir değişiklik bulamazsın.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-78
17/İSRÂ-78: Güneşin dönmesinden, gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur’ân’ını (fecr vakti okunan Kur’ân’ı) ikame et (yerine getir)! Çünkü fecrin Kur’ân’ı şahitlidir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-79
17/İSRÂ-79: Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile (ilâve) olarak O’nunla (Kur’ân’la) teheccüd namazı kıl! Rabbinin seni Makam-ı Mahmut’a beas etmesi (ulaştırması) yakındır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-80
17/İSRÂ-80: Ve de ki: “Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından (gizli ilminden) bir yardımcı sultan kıl.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-81
17/İSRÂ-81: De ki: “Hak geldi, bâtıl zail oldu (yok oldu). Muhakkak ki bâtıl yok olacaktır (yok olmaya mahkûmdur).”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-82
17/İSRÂ-82: Kur’ân’dan indirdiğimiz şeyler, mü’minler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını (kaybettiği dereceleri) arttırır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-83
17/İSRÂ-83: Ve insanı ni’metlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-84
17/İSRÂ-84: De ki: “Herkes kendi şekline (hüviyetine, karakterine) göre amel eder.” Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-85
17/İSRÂ-85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir.” Ve size, (ruha ait) ilimden sadece az bir şey verildi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-86
17/İSRÂ-86: Ve eğer Biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik (silip yok ederdik). Sonra onu (yok etmememiz için) Bize karşı sana (seni müdafaa edecek) bir vekil bulamazsın.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: