İSRÂ 39-49, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-286)

İSRÂ: 17/İSRÂ-39, 17/İSRÂ-40, 17/İSRÂ-41, 17/İSRÂ-42, 17/İSRÂ-43, 17/İSRÂ-44, 17/İSRÂ-45, 17/İSRÂ-46, 17/İSRÂ-47, 17/İSRÂ-48, 17/İSRÂ-49, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-286, İSRÂ 39-49
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-39
17/İSRÂ-39: İşte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka ilâh kılma (edinme)! Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-40
17/İSRÂ-40: Rabbiniz, oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar (kızlar) mı edindi? Muhakkak ki siz, gerçekten büyük söz söylüyorsunuz.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-41
17/İSRÂ-41: Ve andolsun ki Biz, tezekkür (idrak) etsinler diye, bu Kur’ân’da tekrar tekrar (hakikatleri) açıkladık. Oysa bu (açıklamalar), nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-42
17/İSRÂ-42: De ki: “Eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber (başka) ilâhlar olsaydı, o zaman onlar da (başka ilâhlar da) mutlaka arşın sahibine (ulaşmak için) bir yol ibtiga ederlerdi (ararlardı).”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-43
17/İSRÂ-43: O (Allah), onların söylediklerinden Sübhan’dır (münezzehtir) ve Üstün’dür, Yüce’dir, Büyük’tür.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-44
17/İSRÂ-44: 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O’nu (Allah’ı) tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz (anlayamazsınız, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Halim’dir, Gafûr’dur (mağfiret edendir).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-45
17/İSRÂ-45: Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-46
17/İSRÂ-46: O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-47
17/İSRÂ-47: Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken, zalimlerin “Büyülenmiş bir adama tâbî oluyorsunuz.” diyerek fısıldaştıklarını Biz çok iyi biliyoruz.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-48
17/İSRÂ-48: Bak, senin için nasıl misaller getirdiler (sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler) ve böylece dalâlette kaldılar. Artık yola (Sıratı Mustakîm'e) ulaşmaya güçleri yetmez.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-49
17/İSRÂ-49: Ve “Biz, kemik ve kırıntı (ufalanmış toprak) olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz, mutlaka yeni bir yaratılışla mı beas edileceğiz (diriltileceğiz)?” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: