İSRÂ 28-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-285)

İSRÂ: 17/İSRÂ-28, 17/İSRÂ-29, 17/İSRÂ-30, 17/İSRÂ-31, 17/İSRÂ-32, 17/İSRÂ-33, 17/İSRÂ-34, 17/İSRÂ-35, 17/İSRÂ-36, 17/İSRÂ-37, 17/İSRÂ-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-285, İSRÂ 28-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-28
17/İSRÂ-28: Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan (mecbur kalarak) yüz çevirirsen (bir şey veremezsen), o zaman onlara yumuşak söz söyle!
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-29
17/İSRÂ-29: Ve boynuna elini bağlama (cimrilik yapma) ve hepsini açıp saçma (israf etme)! Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-30
17/İSRÂ-30: Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve (ölçüsünü) taktir eder (daraltır). O, mutlaka kullarını gören ve (onlardan) haberdar olandır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-31
17/İSRÂ-31: Yoksulluk korkusu ile evlâtlarınızı öldürmeyin! Onları ve sizleri sadece Biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, (kasıtla işlenen) büyük suç oldu.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-32
17/İSRÂ-32: Ve zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, fuhuş (hayasızlık) ve kötü bir yoldur.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-33
17/İSRÂ-33: Allah’ın haram kıldığı bir nefsi (kişiyi), haksız yere öldürmeyin! Kim mazlum olarak (haksız yere) öldürülürse, o taktirde onun velîsini sultan (hak sahibi) kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-34
17/İSRÂ-34: En kuvvetli çağına (bulûğa) erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın! Ve ahdi ifa ediniz (yerine getiriniz)! Muhakkak ki ahd, mes’ul (sorumlu) kılar.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-35
17/İSRÂ-35: Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin (yerine getirin)! Doğru olarak ve adaletle (doğru ölçü ile) tartın! İşte bu, daha hayırlı ve tevîl (yorum) bakımından daha güzeldir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-36
17/İSRÂ-36: Ve (hakkında) ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme (karışma) (açıklamaya çalışma)! Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi, ondan (takfu’dan) mesul (sorumlu) oldu (mesuldürler).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-37
17/İSRÂ-37: Ve yeryüzünde azametle (gururla) yürüme! Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin (hareket ettiremezsin). Ve asla dağların boyuna erişemezsin (dağ kadar yüksek olamazsın).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-38
17/İSRÂ-38: İşte bütün bu seyyiatler (derecat kaybettirici şeyler), Rabbinin indinde (katında) mekruh (kerih) oldu.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: