İSRÂ 67-75, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-289)

İSRÂ: 17/İSRÂ-67, 17/İSRÂ-68, 17/İSRÂ-69, 17/İSRÂ-70, 17/İSRÂ-71, 17/İSRÂ-72, 17/İSRÂ-73, 17/İSRÂ-74, 17/İSRÂ-75, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-289, İSRÂ 67-75
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-67
17/İSRÂ-67: Ve size, denizde bir darlık (tehlike) dokunduğu zaman, sadece O hariç, dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi, karaya çıkarınca (kurtarınca) yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-68
17/İSRÂ-68: Öyleyse sizi, kara tarafında yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) veya sizin üzerinize, taş yağdıran bir fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil (koruyucu) bulamazsınız.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-69
17/İSRÂ-69: Başka bir sefer sizi oraya (geri) döndürmesinden böylece sizin üzerinize kâsif (şiddetli, deviren) bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi (denizde) boğmasından emin mi oldunuz? Sonra Bize karşı (boğulmamanız) için (sizi koruyacak) bir yardımcı bulamazsınız.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-70
17/İSRÂ-70: Ve andolsun ki; Âdemoğlunu kerem sahibi (şerefli) kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helâl şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet (açısından) üstün kıldık.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-71
17/İSRÂ-71: O gün bütün insanları, (Allah’ın tayin ettiği) imamları ile çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, böylece kitaplarını okurlar. Ve (onlara) zerre kadar zulmedilmez (haksızlığa uğratılmaz).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-72
17/İSRÂ-72: Ve burada (bu dünyada), kim kör ise artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-73
17/İSRÂ-73: Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile Bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o taktirde seni mutlaka dost edinirlerdi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-74
17/İSRÂ-74: Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen, onlara biraz meylederdin.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-75
17/İSRÂ-75: O taktirde, elbette hayatın ve ölümün di’fasını (sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını) kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için Bize karşı bir yardımcı bulunmazdı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: