KEHF 5-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-294)

KEHF: 18/KEHF-5, 18/KEHF-6, 18/KEHF-7, 18/KEHF-8, 18/KEHF-9, 18/KEHF-10, 18/KEHF-11, 18/KEHF-12, 18/KEHF-13, 18/KEHF-14, 18/KEHF-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-294, KEHF 5-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 18/KEHF-5
18/KEHF-5: Onların ve babalarının (atalarının), ona (buna; Allah’ın evlât edinmeyeceğine) dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler (sözler) çok büyük! Onlar, (söylerlerse) ancak yalan söylüyorlar.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-6
18/KEHF-6: Bu durumda eğer onlar, (Kur’ân-ı Kerim’deki) bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-7
18/KEHF-7: Muhakkak ki Biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona (arza) ziynet kıldık.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-8
18/KEHF-8: Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette Biziz.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-9
18/KEHF-9: Yoksa sen, Ashabel Kehf ve Rakîm’in, bizim acayip âyetlerimizden biri olduğunu mu sandın?
Kur'an Dinle: 18/KEHF-10
18/KEHF-10: Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz, bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtı ulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-11
18/KEHF-11: Böylece mağarada kulakları üzerine (kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü) senelerce yatırdık (uyuttuk).
Kur'an Dinle: 18/KEHF-12
18/KEHF-12: Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz (belirtmemiz) için onları beas ettik (dirilttik, uyandırdık).
Kur'an Dinle: 18/KEHF-13
18/KEHF-13: Biz, sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar, Rab’lerine âmenû olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-14
18/KEHF-14: Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk (kalplerini Bize bağladık). Ayağa kalktıkları zaman (kalkınca) şöyle dediler: “Bizim Rabbimiz, semaların ve arzın Rabbidir. O'ndan başkasına ilâh olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-15
18/KEHF-15: İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil (sultan) gelmemesine rağmen Allah’tan başkasını ilâhlar edindiler. Öyleyse Allah’a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: