İSRÂ 87-96, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-291)

İSRÂ: 17/İSRÂ-87, 17/İSRÂ-88, 17/İSRÂ-89, 17/İSRÂ-90, 17/İSRÂ-91, 17/İSRÂ-92, 17/İSRÂ-93, 17/İSRÂ-94, 17/İSRÂ-95, 17/İSRÂ-96, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-291, İSRÂ 87-96
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-87
17/İSRÂ-87: (Bu) sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki O’nun (Rabbinin), senin üzerindeki fazlı büyüktür.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-88
17/İSRÂ-88: De ki: “Eğer ins ve cin (insanlar ve cinler) bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için içtima etseler (biraraya gelseler); onların bir kısmı, bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-89
17/İSRÂ-89: Ve andolsun ki Biz, bu Kur’ân’da bütün meselelerden (misallerden) açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkâr ederek direndi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-90
17/İSRÂ-90: Ve dediler ki: “Sen, bize yerden bir memba (pınar) çıkarmadıkça (fışkırtmadıkça) sana asla inanmayız.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-91
17/İSRÂ-91: Veya senin, hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından, fışkırarak akan nehirler akıt (çıkar).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-92
17/İSRÂ-92: Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah’ı ve melekleri açıkça (karşımıza) getirirsin.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-93
17/İSRÂ-93: Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine (miracına) asla inanmayız. De ki: “Benim Rabbim, Sübhan’dır (O, noksan sıfatlardan münezzehtir). Ben, insan resûlden başka bir şey miyim?”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-94
17/İSRÂ-94: Onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, “Allah, insan resûl mü gönderdi?” demelerinden başka bir şey mani olmadı.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-95
17/İSRÂ-95: De ki: “Eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek resûl indirirdik.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-96
17/İSRÂ-96: De ki: “Benimle sizin aranızda, Allah şahit olarak yeter.” Muhakkak ki O, kullarından haberdar olandır, (onları) görendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: