İSRÂ 1-7, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-282)

İSRÂ: 17/İSRÂ-1, 17/İSRÂ-2, 17/İSRÂ-3, 17/İSRÂ-4, 17/İSRÂ-5, 17/İSRÂ-6, 17/İSRÂ-7, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-282, İSRÂ 1-7
direction_left
direction_right

İSRÂ

Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-1
17/İSRÂ-1: Âyetlerimizi göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, Sübhan’dır (bütün noksanlıklardan münezzehtir). Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-2
17/İSRÂ-2: Ve Musa (A.S)’a kitap verdik. Ve O’nu, “Benden (Allah’tan) başkasını vekil edinmeyin (tevekkül etmeyin).” diye İsrailoğullarına hidayetçi kıldık.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-3
17/İSRÂ-3: (Ey) Nuh (A.S) ile beraber taşıdıklarımızın zürriyyeti (onların soyundan olanlar)! Muhakkak ki O (Nuh A.S), çok şükreden bir kul idi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-4
17/İSRÂ-4: İsrailoğullarına kitapta (Tevrat’ta), “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız.” diye bildirdik. Ve gerçekten, büyük bir üstünlükle gâlip geleceksiniz.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-5
17/İSRÂ-5: Artık ikisinden birincisinin vadesi (zamanı) geldiği zaman, (çok çetin) kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip (sizi) aradılar ve vaadedilen, yapılmış oldu.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-6
17/İSRÂ-6: Sonra sizi, onlara karşı tekrar (yeniden zafere) döndürdük. Mallarla ve oğullarla, size imdat (yardım) ettik. Ve sizi, nefer (cemaat) olarak daha çok kıldık.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-7
17/İSRÂ-7: Eğer ahsen davranırsanız, kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız, artık (o da) ona (nefsinize) aittir. Böylece sonrakinin (ikinci fesadınızın) vadesi geldiği zaman yüzünüzü karartsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip, helâk etsinler (yok etsinler).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: