NAHL 119-128, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-281)

NAHL: 16/NAHL-119, 16/NAHL-120, 16/NAHL-121, 16/NAHL-122, 16/NAHL-123, 16/NAHL-124, 16/NAHL-125, 16/NAHL-126, 16/NAHL-127, 16/NAHL-128, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-281, NAHL 119-128
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-119
16/NAHL-119: Sonra muhakkak ki senin Rabbin, cahillikle kötülük yapıp, sonra bunun arkasından tövbe edip ıslâh olanlar (nefslerini tezkiye edenler) için, ondan sonra mutlaka Gafur’dur (mağfiret edendir) ve Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-120
16/NAHL-120: Muhakkak ki İbrâhîm (a.s), Allah’a hanif (tek Allah’a inanan) olarak kanitin olan (yönelen) bir ümmet idi. Ve o, müşriklerden olmadı.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-121
16/NAHL-121: O'nun (Allah'ın) ni'metlerine şükredici idi. (Allah), onu seçti. Ve onu Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet etti (ulaştırdı).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-122
16/NAHL-122: Ve ona dünyada (hakettiği) haseneler (pozitif dereceler) verdik. Muhakkak ki o, ahirette elbette salihlerdendi.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-123
16/NAHL-123: Sonra da Sana “hanif (vahdet, tevhid ve teslimi esas alan) olarak İbrâhîm (a.s)'ın dînine tâbî olmayı” vahyettik. Ve o, müşriklerden olmadı.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-124
16/NAHL-124: Sadece onun hakkında ihtilâfa düşenlerin üzerine cumartesi (balık avlama yasak) kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, onların arasında hakkında ihtilâf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-125
16/NAHL-125: Rabbinin yoluna (Allah'a ulaştıran yola, Sıratı Mustakîm'e) hikmetle ve güzel (pozitif dereceler kazandıracak) öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücâdele et. Muhakkak ki senin Rabbin, O'nun yolundan (Sıratı Mustakîm'den) sapanları (dalâlete düşenleri) ve hidayete erenleri bilir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-126
16/NAHL-126: Ve şâyet siz, ikab edecekseniz (ceza verecekseniz), o taktirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın! Ve eğer gerçekten sabrederseniz elbette o (sabırları), sabredenler için daha hayırlıdır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-127
16/NAHL-127: Sabret! Senin sabrın sadece Allah iledir (Allah’ın tasarrufu iledir). Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma (sıkıntı içinde olma).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-128
16/NAHL-128: Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir. Ve onlar, muhsinlerdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: